Education Information

Education Information

  • 2012 - 2018 Doctorate

    Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Turkey

  • 2010 - 2012 Postgraduate

    Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Turkey

  • 2006 - 2009 Undergraduate

    Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Turkey