Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

  • Continues Postgraduate

    Gazi University, Kalite Güvence Sistemi Ve Akreditasyon Merkez Komisyonu, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

  • Continues Undergraduate

    Ankara University, Siyasal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey