Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Balkan Savaşları nda Kolera Mücadelesi

Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.21, pp.103-119, 2013 (Other Refereed National Journals)

İntörn Olmaya Aday Hemşirelik Öğrencilerinde Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı İlişkisinin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.11, pp.123-137, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İntörn Hemşirelerin, Kanserli Bireye Bakım Verirken, Ölüm Kavramına Yönelik Yaşadığı Deneyimler ve Bakıma İlişkin Tutumları

III. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi- 3rd Internatıonal Graduate Educatıon Congress, Manisa, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.1

TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİ: SİSTEMATİK DERLEME

1.Uluslararası SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Turkey, 28 June - 01 July 2017

Hilal I Ahmer Cemiyeti nin Çanakkale Savaşına ve Hemşirelik Mesleğine Etkileri

1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 18 - 21 June 2014

Osmanlı Rus Savaşın da Sağlık Bakımı ve Hemşire

1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 18 - 21 June 2014

Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Cephelerinde Tifüs Lekeli Humma Salgını ve Etüv Uygulamaları

1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 18 - 21 June 2014

Çiçekçi Hanım ve Hemşirelik

1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 18 - 21 June 2014

Attitude Against For Change, Factors Affecting the Attitude and Transformational Leadership

4.International Nursing Management Conference - Toward a New World: Challenges for Nursing Leadership, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2008