Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslâm Hukuk Biliminde Şer îlik Kavramı

Arayışlar - İnsan Bilimleri Araştırmaları, pp.69-88, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nurullah Altaş ın Uzaktan Eğitim ve İLİTAM Uygulamalarının Geleceği Nasıl Olmalıdır başlıklı bildirisinin müzakeresi

Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? - Sorunlar ve Çözümleri- Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantısı, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2014, pp.435-436

İslam Hukukunda Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu Üzerine Bazı Mülahazalar

XII. İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ‘Sosyal Değişim ve Fıkhi Meseleler' Sempozyumu, Rize, Turkey, 2 - 03 May 2015

Kur an ve Sünnetin Toplumla Diyalektik İlişkisi

Kur'an ve Sünnetin Toplumla Diyalektik İlişkisi Paneli, Ankara, Turkey, 14 March 2015

Tahsin Görgün ün İlahiyatın Akademik Yapılanması Bölümleri ve Anabilim Dalları Nasıl Olmalıdır başlıklı bildirisinin müzakeresi

Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? - Sorunlar ve Çözümleri- Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2014

Mustafa Öztürk ün İlahiyatın Adı ve Amaçları Ne Olmalıdır başlıklı bildirisinin müzakeresi

Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? - Sorunlar ve Çözümleri- Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2014

Mustafa Köylü nün Öğretim Elemanlarının Niteliğini Artırmak İçin Neler Yapılabilir başlıklı bildirisinin müzakeresi

Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? - Sorunlar ve Çözümleri- Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2014

Recai Doğan ın Eğitim Anlayışı Nasıl Olmalıdır başlıklı bildirisinin müzakeresi

Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? - Sorunlar ve Çözümleri- Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2014

Cağfer Karadaş ın İlahiyat Lisans Programının Değerlendirilmesi başlıklı bildirisinin müzakeresi

Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? - Sorunlar ve Çözümleri- Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2014

Sünni Şer ilik Teorisinin Kurucusu Olarak İmam eş Şafii

Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu (International Symposium on al-Imam al-Shafii), Diyarbakır, Turkey, 7 - 09 May 2010, pp.713-725

Hilafet Teorisindeki Dönüşümde Türk Siyaset Düşünürlerinin Rolü Yasamanın Sekülerleşmesi Bağlamında Bir İnceleme

Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Isparta, Turkey, 31 May - 01 June 2007

Books & Book Chapters

Ceza Hukuku

in: İslam Hukuku El Kitabı, Prof.Dr. Talip TÜRCAN, Editor, Grafiker, Ankara, pp.511-536, 2013

CEZA HUKUKU

in: İSLÂM HUKUKU, Talip Türcan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.303-331, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfi Yayınları, pp.295-297, 2012

Expert Reports