Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Gelendost Ağzı’nın Genel Özellikleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.51, pp.179-184, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Olumsuzluk Başlatıcısı Olarak her ne kadar .... –sA/(i)sA (dA) Yapısı

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.6, pp.172-183, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Türkçesinde Al- ve Ver- Fiilleriyle Kurulan Deyimler Örneğinde Söz İçi Karşıtlık

Dil Araştırmaları, vol.19, pp.65-77, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Türkçesinde Bir Ünlemleşme Örneği: Başlatma- Başlarım

Gazi Türkiyat, no.19, pp.23-34, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçede Bir Deyimleşme Örneği: Gibime Gelmek

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, pp.145-152, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Idiomatic expression In Turkish: Gibime Gelmek Türkçede bir deyimleşme örnegi: Gibime gelmek

Turkbilig, vol.31, pp.145-152, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kibin ve Kibik Edatlarının Yapıları Hakkında Bazı Tespitler

Dil Araştırmaları, no.17, pp.103-118, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anadolu Ağızlarında Görülen Geçmiş Zaman ve Dilek Şart Kipi 3 Teklik Şahıs Çekimlerinde Görülen N Sesi ve Kullanıldığı Bölgeler

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.53, pp.155-199, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde Cümle Dışı Unsur

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.33, pp.69-86, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gayetü’l-Münteha Fi-Tedbiri’l-Merza Ses ve Şekil Bilgisi, İmlâ Özellikleri ve Söz Varlığı

Journal of Turkish Studies, vol.8, pp.635-648, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tıbb-ı Cedîd Yazmaları Üzerine Bazı Tespitler

Journal of Turkish Studies, vol.74, no.7, pp.1541-1546, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kül Tigin Abidesi ve Kutadgu Bilig deki Ortak Fiillerin Tamlayıcı İlişkisi Açısından İncelenmesi

Turkish Studies, vol.1, pp.1044-1091, 2010 (Other Refereed National Journals)

Başmakçı ve Dazkırı İlçeleri Ağzı

Turkish Studies, vol.1, pp.231-291, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Söz İçi Karşıtlık (Terim-Kapsam ve Sınırlılıklar)

III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.874-884

Zarf Fiil Eki Edatlı Kuruluşlar ve Anadolu Ağızlarındaki Ip Bille Yapısı

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Sareyevo, Bosnia And Herzegovina, 28 September - 01 October 2015, vol.1, pp.64-72

Türkçede Bir Ünlemleşme Örneği Başlatma Başlarım

VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 15 - 17 October 2015, vol.1

Teke Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekleri

1. Teke Yöresi Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 March 2015, vol.1, pp.283-290

Books & Book Chapters