Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kelime öğretiminde ihmal edilen bir konu: Ölçme ve değerlendirme

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.7, no.2, pp.172-189, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

One-Year Enriched Library Experiences of Elementary School Students: A Case Study

TURKISH LIBRARIANSHIP, vol.32, no.1, pp.7-18, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Kelime Öğretiminde Hedef Kelimelerin Belirlenmesi

MİLLİ EĞİTİM, no.210, pp.163-177, 2016 (Other Refereed National Journals)

The case of composition questions in the examinations of Turkish lesson Türkçe dersi sınavlarında kompozisyon sorularının durumu

Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, vol.2016, no.65, pp.199-216, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Bilişsel Stratejilerin Okuma Eğitiminde Uygulanması

International Journal of Language Academy, vol.2, no.4, pp.1-22, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkçe Dersinde Uygulanan Sınavlar Üzerine Bir Değerlendirme

The Journal of Academic Social Science Studies, no.28, pp.513-523, 2014 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Yazma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir İnceleme

TURKISH STUDIES, vol.8, no.8, pp.1285-1299, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme

Journal of Turkish Studies, vol.8, no.8, pp.1285, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Kelime Öğretimi

in: Türkçe Eğitimi, Adem İşcan, Sami Baskın, Editor, Nobel, pp.221-266, 2020

Türkçenin Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak ÖğretilmesiArasındaki Farklar

in: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Mehmet Nuri KARDAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.177-197, 2019

Dünya ve Türk Çocuk Edebiyatı Tarihine Genel Bir Bakış

in: Çocuklar İçin Edebiyat Eğitimi, Akın E., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.15-37, 2019

Dünya ve Türk Çocuk Edebiyatı Tarihine Genel Bir Bakış

in: Çocuklar İçin Edebiyat Eğitimi, Erhan Akın, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.15-37, 2019