Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Türkçe Eğitimi, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Yazma etkinlikleriyle bütünleştirilmiş kelime öğretiminin kelime öğrenme, hatırlama ve farkındalığına etkisi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2013 Postgraduate

  İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersinde kullanılan zihin haritası tekniğinin öğrencilerin yazma becerilerine etkisi

  Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng

Foreign Languages

 • C1 Advanced English