Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FİZYOTERAPİ UYGULAMALARININ TÜRKİYE’DE DOĞUŞU

100. Yılında Milli Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 November 2019

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.393-400