Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Victoria and Albert Müzesi Deposunda Bulunan Yeşil Cami ve Yeşil Türbe’nin Çinileri ile Leon Parvillée İlişkisi

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.9, no.47, pp.331-352, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gaziantep Camileri’xxnin Ahşap Üzerine Kalemişi Süslemeli Müezzin Mahfilleri

SDU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.37, pp.181-208, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gaziantep Ahmet Çelebi Camisi Kadinlar Mahfili nin Kalemişi Süslemeleri

TURKISH STUDIES, vol.9, no.5, pp.901-927, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Edessa dan Urfa ya Urfa da Kilise den Camiye Dönüştürülmüş Yapılar

SDÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.30, pp.1-12, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antalya Müzesi’nde Bulunan 17.Yüzyıla ait Kuran Üzerine Bir Değerlendirme

TAÇ, no.1, pp.80-85, 2013 (Other Refereed National Journals)

Burdur Dengere Köyü Camisi’nin Ahşap Üzerine Kalemişi Bezemeleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.25, pp.233-248, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seyahatnameler’xxde Sinop

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.257-272, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Arşiv Belgeleri Bağlamında, W. M. Ramsay’xxin Pisidia-Antiokheia Çalışmalarının Yeniden Değerlendirilmesi

SDU Fen Edebiyat Fakültesi sosyal Bilimler Dergisi, no.25, pp.125-138, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

15.Yüzyıl Galatası’xxndan Günümüze Kalanlar

Arkitekt, no.496, pp.36-49, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KİLİS TEKKE (CANPOLAT PAŞA) CAMİ VE ÇİNİ SÜSLEMELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

II. İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, vol.1, pp.107-12

BACINI:GAZİANTEP ÖRNEKLERİ

22.Uluslararası Orta Çag ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Arastırmaları, İstanbul, Turkey, 24 - 27 October 2018

GAZİANTEP ŞEYH FETULLAH CAMİ’NİN TAŞ SÜSLEMELERİ

Stratejik ve Sosyal AraştırmalarSempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.395-423

Kilis Tekke ( Canpolat Paşa) Camisi’nin Mimarisi ve Süsleme Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme

21. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmalaırı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.208-211

Victoria and Albert Müzesi’nde Bulunan 16.yy İznik Çinileri

18. Ortaçag ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Arastırmaları, Aydın, Turkey, 22 - 25 October 2014

Gelendost Afşar Köyü Camii

Uluslararası Katılımlı XVI. Ortaçağ Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları, Sivas, Turkey, 18 - 20 October 2012, vol.1, pp.379-390

Antalya Müzesi Deposu'nda Bulunan Kuranların Süsleme Özellikleri

Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 October 2011, vol.1, pp.359-369

Antalya Müsellim Camisi'nde Bulunan Ahşap Üzerine Kalemişi Bezemeler

XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları, Konya, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.241-236

Urfa Türk İslam Mimarisinde Ejder Figürünün Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları, İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2009, pp.253-258

Posta Pullarında Dolmabahçe Sarayı

150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 26 November 2006, pp.130-139

Urfa Mevlevihanesi (Tarihçesi, Mimarisi, Restorasyon Öncesi ve Sonrası)

Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 - 28 May 2006, pp.689-698

Books & Book Chapters

Antalya Müzesi'nde Bulunan 12.Yüzyıla ait Kuran-ı Kerim'in Süslemeleri

in: Sanat Tarihi Defterleri, Semra Ögel, Turgut Saner, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.59-68, 2012

Surname-i Humayun ve Surname-i Vehbi Minyatürlerinde Üslup Özellikleri

in: Sanat Tarihi Defterleri Filiz Özer'e Armağan, Semra Ögel, Turgut Saner, Gül Cephanecigil, İlknur Kolay, Zeynep Kuban, Aygül Ağır, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.87-108, 2010