Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uluslararası Hukukta Güvenli Bölge Sorunsalına İlişkin Bir Değerlendirme

Terazi Hukuk Dergisi, vol.14, no.150, pp.250-264, 2019 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası Hukukta Orantılılık İlkesi

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, vol.6, no.12, pp.361-400, 2018 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası Bir İnsan Hakları Belgesi Olarak Arap İnsan Hakları Sözleşmesi

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.9, no.35, pp.81-110, 2018 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası Hukukta Hainlik Yasağı, Meşru Savaş Hileleri ve Casusluk

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.27-55, 2018 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası Silahlı Çatışmalarda Gazetecilerin ve Medya Araçlarının Korunması

Ankara Barosu Dergisi, vol.76, no.2, pp.171-203, 2018 (Other Refereed National Journals)

Hukuk Öğretimine Yönelik Teorik-Pratik Sınıf (TEOPS) Sistemi Model Önerisi

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES), vol.5, no.1, pp.35-52, 2018 (Other Refereed National Journals)

Devlet veya Parti Temsilcilerinin Yabancı Ülkede Bulunan Kendi Vatandaşlarına Yönelik Siyasi Faaliyetlerinin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi / Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), vol.9, no.2, pp.612-623, 2017 (Other Refereed National Journals)

Devletlerin Kendi Ülkesine Yabancıların Girişini Sınırlandırması

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.12, pp.227-239, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

DEVLETLERİN KENDİ ÜLKESİNE YABANCILARIN GİRİŞİNİ SINIRLANDIRMASI

Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.12, pp.227-239, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Suriye’deki Silahlı Çatışmalara Diğer Devletlerin Destek ve Müdahaleleri İle Uluslararası Hukuki Sonuçları

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.12, pp.354-372, 2017 (Other Refereed National Journals)

Devletler Özel Hukukunda Mütekabiliyet

Leges Hukuk Dergisi, vol.7, pp.55-83, 2016 (Other Refereed National Journals)

Milletlerarası Hukukta Mütekabiliyet İlkesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.1-38, 2015 (Other Refereed National Journals)

Savaşa Varmayan Zorlama Yolu Olarak Zararla Karşılık ve Bazı Uygulamalar

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.111-158, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ülkemizdeki Suriyeli Sığınmacıların Osmanlı Devleti veya Hatay Cumhuriyeti Vatandaşlığı Yoluyla Türk Vatandaşlığını Elde Etmesi Mümkün mü

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.33-78, 2015 (Other Refereed National Journals)

Arabuluculuk Ücret ve Masrafları Hakkında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.115, pp.449-476, 2014 (Other Refereed National Journals)

Mediation for Disputes in Private Law in Turkey

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.4, no.10, pp.81-99, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Ülkemizdeki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Durumu

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.27-70, 2014 (Other Refereed National Journals)

ICSID Arbitration and Turkey in Terms of the Subject and Parties

International Journal of Arts and Commerce, vol.2, no.7, pp.64-72, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adil ve Hakkaniyetli Davranış Yükümlülüğü Bağlamında PSEG Konya Ilgın Elektrik Türkiye Tahkim Kararı (ICSID)

İstanbul Barosu Dergisi, vol.2007, no.3, pp.1071-1088, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü ve Türkiye

SDÜ İİBF Dergisi, vol.7, no.1, pp.47-74, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOLUNUM OKULU (SIGARA VE KOAH)....

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi, 26 - 29 October 2019, pp.172-179

Uluslararası İşgücü Kanunu: Getirdiği Yenilikler, Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Congress Of Law in Positive And Social Sciences (LAWPOS), Konya, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.70-83

Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarının Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler

Congress Of Law in Positive And Social Sciences (LAWPOS), Konya, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.26-35

Sürdürülebilir Kalkınmanın Araçlarından Biri Olarak Uluslararası Barış Adalet ve Güçlü Kurulumlar

Innovation and Global Issues in Social Sciences III-2018, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.912-920

Eşitlik İlkesi Çerçevesinde Yabancıların Türkiye'de Lisans Eğitimine Kabulüne İlişkin Değerlendirme

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu (asoscongress), Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.45

Zeytindalı Harekatında Zarar Görenler ve Şehit Yakınları Teröre Destek Veren Devletlere Karşı Dava Açabilir mi?

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu (asoscongress), Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.145

Uluslararası İnsancıl Hukukun Bir Kuralı Olarak Hainlik Yasağı

Innovation and Global Issues in Social Sciences III-2018 (Kaş-Patara), Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.694-700

Sürdürülebilir Kalkınmanın Araçlarından Biri Olarak Barış Adalet ve Güçlü Kurulumlar

Innovation and Global Issues in Social Sciences III-2018 (Kaş-Patara), Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.912-920

Uluslararası Bir İnsan Hakları Belgesi Olarak Arap İnsan Hakları Sözleşmesi

Innovation and Global Issues in Social Sciences III-2018 (Kaş-Patara), Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.607-613

Aktif Öğrenme Temelli Bir Öğretim Modeli Olarak "Hak'lısınız Çocuklar" Projesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.4259-4261

Devletlerin Kendi Ülkesine Yabancıların Girişini Sınırlandırması

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya / Alanya, Turkey, 18 - 20 May 2017

Diplomatik ve Konsolosluk Temsilcilerinin Kabul Eden Devlet Tarafından Korunması

Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017:InGlobe, Kaş, Patara, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.44-51

Olağanüstü Hallerde İnsan Hakları ile ilgili Yükümlülüklerin Askıya Alınması ve Türkiye

2. International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences-Istanbul Kongresi (IBAD) 2017-2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi – İnsan ve Toplum Bilimleri, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.261-272

Books & Book Chapters

Tütünün Hukuki Boyutu

in: Sigara ve KOAH, Önder ÖZTÜRK, Mustafa SAYGIN, Ömer ÇELİKKOL, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.103-115, 2019

“You Have Rights Children” Project As An Active Learning-Based Teaching Approac

in: Academician Publisher Scientific Researches Book 2018: Educational Sciences, Oğuz Kutlu, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-10, 2018