Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Avrupa Sayıştayı ile üye devlet yüksek denetim kurumları arasındaki ilişki

Sayıştay Dergisi, vol.32, no.117, pp.57-85, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Birliğinde çevre politikası aracı olarak yeşil kamu alımları

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, vol.19, no.1, pp.85-119, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Green Public Procurement as an Environmental Policy Instrument in the European Union

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, vol.19, no.1, pp.85-119, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Bütçe Gözetimi Açısından Bağımsız Mali Kurumların Bütçe Sürecindeki Rolü

Sayıştay Dergisi, vol.30, no.115, pp.55-81, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Econometric Analysis of the Relationship between the Budget Oversight Function of the Legislature and Fiscal Transparency

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, vol.28, no.2, pp.181-205, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçişin Bütçe Sistem ve Sürecine Yansımaları

Vergi Dünyası Dergisi, vol.38, no.454, pp.24-39, 2019 (Other Refereed National Journals)

Norveç te Kamu Harcamalarının Ekonomik Analizi 2000 2013

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.189-214, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İskandinav Ülkeleri Vergi Sistemleri ve Gelirlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

Afyon Kocatepe Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.67-81, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Bütçeleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.810-823, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Belediyelerin Performansının Harcama Yapıları Açısından Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.11, no.24, pp.59-74, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Devleti nde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.1, pp.83-98, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Devleti’xxnde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.1, pp.83-98, 2015 (Other Refereed National Journals)

Doğal afetlerin zararlarının finansmanında kullanılan afet öncesi finansal araçlar

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.303-322, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.9, no.2, pp.1-14, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Isparta Barosu Bülteni, vol.3, no.9, pp.6-10, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The factors affecting external audit and the effect of external audit on fiscal transparency

34. International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019

Recent developments regarding the role of legislative power in the budget process

9. ICOPEC 2018: International Conference on Political Economy, Atina, Greece, 6 - 09 September 2018, pp.144

Yasama Organının Bütçe Sürecindeki Rolüne Dair Son Gelişmeler (Recent Developments regarding the Role of Legislative Power in the Budget Process)

10 Years After the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics 9. ICOPEC 2018: International Conference on Political Economy, Atina, Greece, 6 - 09 September 2018, pp.144

The exemption to the authority of the president to send back the laws: The budget law

33th International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018, pp.114-118

Türkiye’de Eğitimin Finansmanı: Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Örneği

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.402-410

Yerel karar alma süreçlerine vatandaş katılımı: Porto Alegre’de katılımcı bütçeleme

16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 02 December 2016, pp.43

Yüksek Denetimin Bağımsızlığı: ”Türk Sayıştayı Örneği”

29.Türkiye Maliye Sempozyumu ”Kamu Maliyesinde Denetim”, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2014, pp.329-350

Türkiye’de Yükseköğretime Ayrılan Bütçenin Değerlendirilmesi: 2007-2015

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, Hungary, 25 - 30 August 2015, pp.1142-1162

An Empirical Study on the Perceptions of the Public on E Government Services

11th International Conference on Knowledge, Economy & Management, 27 - 30 November 2013

The Effects of European Debt Crisis on the Budget Deficits and Debt Stocks of Developing Countries

International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS'13), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013, no.23, pp.783-797 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Strategic Planning and Budgeting in Local Governments

in: Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 2, Akdemir Tekin, Kıral Halis, Editor, Springer, pp.89-104, 2020

”Cumhurbaşkanı’nın Kanunları Geri Gönderme Yetkisinin İstisnası: Bütçe Kanunu”

in: Maliye Araştırmaları-2, Prof. Dr. Selçuk İPEK, Editor, Ekin Yayınevi (Bursa), Bursa, pp.377-397, 2018

2000 Yılı Sonrası Norveç Vergi Sistemi ve Vergi Gelirlerinin Analizi

in: Prof Dr Metin TAŞ a Armağan, Adanan Gerçek, Fatih Saraçoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.145-164, 2015

"2000 Yılı Sonrası Norveç Vergi Sistemi ve Vergi Gelirlerinin Analizi"

in: Prof Dr Metin TAŞ a Armağan, Gerçek, Adnan; Saraçoğlu, Fatih, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.145-164, 2015