Education Information

Education Information

 • 2014 - 2018 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Turkey

 • 2012 - 2014 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Fınance, Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Polıtıcal Scıence, Department Of Busıness, Turkey

Dissertations

 • 2014 Postgraduate

  "Tarihsel Süreç İçerisinde Bütçe Hakkının Gelişimi"

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English