Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Öz Yeterliklerinin Analizi

V. International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2018), Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnanışlarının Analizi.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 April 2018

Öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş gıda algıları

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017 Sustainable Development

The Relationship between Students Perception of Classroom Assessment Environment and Their Motivation towards Science Learning

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Işık Optiği ve Elektron Optiği Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıklar

ADIM FİZİK GÜNLERİ III Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta 17- 18 Nisan 2014, Turkey, 17 - 18 April 2014

Metrics

Publication

24

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

2

Project

1
UN Sustainable Development Goals