Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2018 - Continues Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  First Editor

 • 2017 - Continues Bilge International Journal of Science and Technology Research

  Committee Member

Scientific Consultations

 • 2019 - 2019 1501-TÜBİTAK-TEYDEP- Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı-3160094 numaralı proje

  Project Consultancy

  Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Turkey