Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Layer by layer assembly of antibacterial inclusion complexes

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLOTHING SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.28, no.3, pp.368-377, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Ecological wool dyeing with pulps of lavender, broom, and red wine

JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, vol.105, no.8, pp.821-827, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Electrostatic self-assembly dyeing of cotton fabrics

COLORATION TECHNOLOGY, vol.127, no.6, pp.372-375, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Nano-Al2O3 multilayer film deposition on cotton fabrics by layer-by-layer deposition method

MATERIALS RESEARCH BULLETIN, vol.46, no.8, pp.1202-1206, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Nano-TiO2 Based Multilayer Film Deposition on Cotton Fabrics for UV-Protection

FIBERS AND POLYMERS, vol.12, no.2, pp.190-196, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Novel Approach for Improving Wrinkle Resistance and Flame Retardancy Properties of Linen Fabrics

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.1, no.2, pp.79-86, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antimikrobiyal Medikal Tekstil Ürünleri için Oleuropein Uygulaması

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, pp.104-110, 2015 (Other Refereed National Journals)

Katyonizasyon İşleminin Pamuklu Kumaşların Bazı Özelliklerine Etkisi

The Journal of Textiles and Engineer, vol.18, no.81, pp.7-11, 2011 (Other Refereed National Journals)

NANO POLİÜRETANIN EL ÖRGÜ İPLİKLERİNDE ANTİ PİLLİNG AJANI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

TEKSTİL ve MÜHENDİS, vol.17, no.77, pp.1-6, 2010 (Other Refereed National Journals)

Organik Yünün Boyanmasında Alternatif Yöntem Olarak Pamuk BaskıBoyalarının Kullanılması

Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, vol.4, no.2, pp.24-29, 2010 (Other Refereed National Journals)

Pamuklu Kumaşlarda Antibakteriyel Amaçlı ZnO Nanopartikül İçeren İnce Filmlerin Oluşturulması

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.95-103, 2010 (Other Refereed National Journals)

Florokarbonların Akrilik Yün ve Naylon Liflerine Düşük Sıcaklıklarda Uygulanabilirliği

Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, vol.4, no.1, pp.59-64, 2010 (Other Refereed National Journals)

Florokarbonların Akrilik Yün ve Naylon Liflerine Düsük SıcaklıklardaUygulanabilirliği

Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, vol.4, no.1, pp.59-64, 2010 (Other Refereed National Journals)

Nanopoliüretanın El Örgü İpliklerinde Anti pilling Ajanı Olarak Kullanılabilirliği

The Journal of Textiles and Engineer, vol.17, no.77, pp.1-5, 2010 (Other Refereed National Journals)

Akrilik Liflerinin Ağartılması için Alternatif Yöntem Araştırması

Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, vol.4, no.3, pp.1-8, 2010 (Other Refereed National Journals)

Tekstil Materyallerinde Su Buharı Geçirgenliği Ölçüm Metotlarının Karşılaştırılması

Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, vol.2, no.3, pp.13-20, 2008 (Other Refereed National Journals)

ITMA ASIA 2005 te Tekstil Terbiye Sektöründeki Gelişmeler

Tekstil&Teknik Dergisi, no.255, pp.186-205, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Grafen Oksit Esaslı Nanokompozit Polyester ve Pamuklu Tekstil Materyallerinin Geliştirilmesi

3. Uluslararası Tekstil Teknolojisindeki ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 20 - 22 November 2019

USAGE OF MICROWAVE ENERGY IN THERMAL FIXING FOR SUSTAINABLE TEXTILE PRODUCTION

17th NATIONAL 3rd INTERNATIONAL THE RECENT PROGRESS SYMPOSIUM ON TEXTILE TECHNOLOGY AND CHEMISTRY, Bursa, Turkey, 20 - 22 November 2019, pp.121-124 Sustainable Development

Washable woolen fabric design

International Congress on Wool and Luxury Fibres, Tekirdağ, Turkey, 19 April 2019, pp.236-245

Casein based green multifunctional composite cotton fabric

International Conference on Science and Technology (ICONST 2018), 5 - 09 September 2018

Padding and Continuous Self-Assembly Application of Denim Fabric

13 th NanoTR Nanoscience and Nanotechnology ConferenceCentral European Conference, 22 - 25 October 2017

Pamuklu Kumaşların Nanokaplama Yöntemi İle Bpyama ve Bitim İşlemi

Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi, Adana, Turkey, 27 - 28 September 2017

Nano Kaplama Yönteminin Tekstil Materyallerinin Terbiye İşlemlerinde Kullanım Olanakları

16. Uluslararası Tekstil Teknolojisindeki ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 4 - 06 May 2017

Çok Tabakalı Nano Kaplama Yöntemi İle Pamuklu Kumaşların Su İticilik ve Güç Tutuşurluk Özelliğinin Geliştirilmesi

16. Uluslararası Tekstil Teknolojisindeki ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 4 - 06 May 2017

Balistik özellikli Grafen/Bor Takviyeli Yeni Nesil Kompozitler

UTİB 2017, IX. Uluslararası Proje Pazarı, Bursa, Turkey, 27 - 28 April 2017, pp.44

Biyolojik ajan tesbitinde renk değiştiren biyosensör

UTİB, IX. Uluslararası Proje Pazarı, Bursa, Turkey, 27 - 28 April 2017, pp.44

Taşıtlar için Kompozit Polen Filtresi

IX. Uluslar arası Ar-Ge Proje Pazarı, 27 - 28 April 2017

Multilayer Nanoparticle Deposition of Indigo Dyed Warp Yarns for Functional Properties

and Applications of Thin Films, Conference & Exhibition (SATF 2016), 19 - 23 September 2016

E DISTACHYA ÖZÜ İLE DOLDURULMUŞ ÇAM SAKIZI İLE YAPIŞTIRILMIŞ KİL NANOTÜPLER İLE YARA ÖRTÜSÜ ÜRETİMİ

UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDEVIII. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI , Bursa, Turkey, 12 - 13 May 2016, pp.477-478

E Distachya Özü İle Doldurulmuş Çam Sakızı ile Yapıştırılmış Kil Nanotüpler ile Yara Örtüsü Üretimi

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VIII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, 12 - 13 May 2016

Çok Fonksiyonlu Gömleklik Kumaşların Geliştirilmesi

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VIII. Uluslar arası Ar-Ge Proje Pazarı, 12 - 13 May 2016

Juglon Yüklü Nanopartiküllerin Tekstil Materyallerindeki Antimikrobiyal Aktivitesinin Tespiti

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VIII. Uluslar arası Ar-Ge Proje Pazarı, 12 - 13 May 2016

Kas Ağrısı Sorunu için Tedavi Amaçlı Bant Üretimi

VII. Uluslar arası Ar-Ge Proje Pazarı, 27 - 29 May 2015

Kendi Kendini Onarabilen Koruyucu Giysilerin Geliştirilmesi

VII. Uluslar arası Ar-Ge Proje Pazarı, 27 - 29 May 2015

Tek Kullanımlık Tekstil Ürünü ile Bebeklerde İnfantil Kolik Tedavisi

2. Uluslararası Tekstil Zirvesi Proje Pazarı, 22 - 24 October 2014

Elektrokinetik Püskürtme Yöntemi ile Tekstillerin Yüzey Modifikasyonu

2. Uluslararası Tekstil Zirvesi Proje Pazarı, 22 - 24 October 2014

Zeytin Atık Posasından Antimikrobiyal Ev Tekstili

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VI. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, 3 - 04 April 2014

CB Koruyucu Giysiler İçin Aktif Karbon Halloysite Nano Kil Nanotabakalı Filtrelerin Geliştirilmesi

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VI. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, 3 - 04 April 2014

Fotovoltaik Tül ve Perde Üretimi İçin Laminasyon Prosesinin Geliştirilmesi

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VI. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, 3 - 04 April 2014 Sustainable Development

Multifonksiyonel Duvar Kaplama Tekstilleri

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VI. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, 3 - 04 April 2014

Bebeklerde Gaz Sancısını Azaltmak İçin Kimyon Oleum Cumini Yağı Kullanılarak Organik Pamuk Esaslı Bornoz Üretimi

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VI. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, 3 - 04 April 2014

FOTOVOLTAİK TÜL VE PERDE ÜRETİMİ İÇİN LAMİNASYON PROSESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VI. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, Bursa, Turkey, 3 - 04 April 2014 Sustainable Development

Halloysit Nanokil Kullanılarak Kanama Durdurucu ve Yara İyileştirici Tampon ve Yara Bandı Üretimi

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VI. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, Bursa, Turkey, 3 - 04 April 2014

Otomotiv Endsütrisi İçin Multifonksiyonel Çok Tabakalı Pet Esaslı Kumaşların Geliştirilmesi

UTİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe V. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, 4 - 05 April 2013

Yara Ve Depresyon Tedavisi İçin Kantaron Yağı Yüklenen Nano Kil Tüpler İle Tekstil Materyalleri Üretimi

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe V. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, 4 - 05 April 2013

Electrostatic Self Assembly Dyeing of Cotton Fabrics

6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Turkey, 15 - 18 June 2010

Isparta Bölgesindeki Endüstriyel Tarım Artıklarının Doğal Boyarmadde Olarak Değerlendirilmesi

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli, Turkey, 26 April - 03 May 2010

A NOVEL DESIGN APPROACH FOR GEOTEXTILES USED IN SOLID WASTE DISPOSAL SITES

10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, Bulgaria, 20 - 26 June 2010, pp.361-362 Sustainable Development identifier identifier

Dyeing Of Organic Wool With Fresh And Waste Spanih Broom Spartium Junceum Flowers

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, 22 - 24 October 2009, pp.22-24

Effect of Antiperspirant Roll ons on Cotton Fabrics in terms of Perspiration and Colar Fastness

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republic, 22 - 24 October 2009, vol.2

Dyeing of Organic Wool With Fresh and Waste Spanish Broom Spartium Junceum Flowers

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, 22 - 24 October 2009, vol.2

Poliesterin Dispers Boyarmaddelerle Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

III. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, Turkey, 7 - 08 December 2006