Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

EGE VE KIBRIS TEKTONİK YAYLARININ NEOTEKTONİK KESİŞİMİ: ISPARTA AÇISI, GB TÜRKİYE’DE GENİŞLEME VE DOĞRULTU ATIMLI FAYLANMA

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.3, no.1, pp.43-69, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isparta şehir merkezi kuzeyinin sismik kırılma-mikrotitreşim (ReMi) tekniği ile S-dalgası hız dağılımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.2, pp.156-172, 2009 (Other Refereed National Journals)

Katı Atık Düzenli Depolama Yer Seçimi: Şarkikaraağaç (Isparta) Örneği

Ekologiya ve Su Tasarrüfatı Elmi-Texniki ve istehsalat Jurnalı, no.4, pp.41-49, 2007 (Other Refereed National Journals)

Dinar (Afyon) yöresi Eosen (Lütesiyen) sedimanlar›n›n bentikforaminifer biyostratigrafisi

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.28, no.1, pp.1-13, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aksu havzası Pliyosen denizel çökellerinin biyostratigrafisi

19. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, Zonguldak, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.69-70

Karaöz-Belek (Antalya) arasındaki Pliyosen-Kuvaterner Foraminifer kavkılarındaki renklenmeler

15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı ”Paleontoloji ve Jeoparklar”, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2014, pp.67-68

Serik ve Karaöz (Antalya) arasındaki Pliyosen Kuvaterner foraminiferlerinde gözlenen Mikrobiyoerozyonal yapılar

15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı ”Paleontoloji ve Jeoparklar”, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2014, pp.66-67

Batı Torosların Fosil Değerleri

15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı ”Paleontoloji ve Jeoparklar”, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2014, pp.37-38

Karaöz-Lara (Antalya) arasındaki çökellerin Pliyosen-Kuvaterner Foraminiferleri

13. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, İzmir, Turkey, 12 - 14 October 2012, pp.16

Sarıidris’in (Eğirdir-Isparta) jeolojisi ve fosil değerleri

Isparta Değerleri Envanteri, Isparta, Turkey, 26 April - 03 May 2010, pp.139-140

Sismik kırılma-Mikrotremor (ReMİ) tekniği ile Isparta yerleşim merkezi kuzeyinin sığ S dalgası kesitinin çıkarılması

GARS2008 Yüzeye yakın yapıların belirlenmesinde jeofizik ve uzaktan algılama sempozyumu, İzmir, Turkey, 30 April - 02 May 2008, pp.165-169

Paleoenvironmental Significance of Foraminifera-Rudist Assemblages from the Campanian-Maastrichtian of Turkey

The Fifth International Conference ”Environmental Micropaleontology , Microbiology and Meiobenthology”, Chennai, India, 17 - 25 February 2008