Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect on human health of the arsenic pollution and hydrogeochemistry of the Yazir Lake wetland (Cavdir-Burdur/Turkey)

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.25, no.16, pp.16217-16235, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Assessment of geochemistry and hydrogeochemical processes in groundwater of the Tefenni plain (Burdur/Turkey)

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.71, no.11, pp.4657-4673, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

WATER-BORNE FLUORIDE AND PRIMARY HYPERTENSION

FLUORIDE, vol.46, no.1, pp.3-6, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Does Fluoride Toxicity Cause Hypertension in Patients with Endemic Fluorosis?

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.150, pp.1-2, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Increased Plasma Neopterin and hs-CRP Levels in Patients with Endemic Fluorosis

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.89, no.5, pp.931-936, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of fluoride toxicity on cardiovascular systems: role of oxidative stress

ARCHIVES OF TOXICOLOGY, vol.86, no.10, pp.1627, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Microbiological risk assessment and sanitary inspection survey of Tefenni (Burdur/Turkey) region

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.66, no.4, pp.1213-1223, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Serum Copper, Zinc, and Magnesium Levels in Patients with Chronic Fluorosis

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.143, no.2, pp.619-624, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Serum Parathyroid Hormone Levels in Chronic Endemic Fluorosis

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.143, no.1, pp.79-86, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Effect of Endemic Fluorosis on Hematological Parameters

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.138, pp.22-27, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Impact of chronic fluorosis on left ventricular diastolic and global functions

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, vol.408, no.11, pp.2295-2298, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Aortic Elasticity is Impaired in Patients with Endemic Fluorosis

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.133, no.2, pp.121-127, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

KAŞ (ANTALYA) Kıyı Bölgesinin Mikrobiyolojik Kirlilik Değerlendirmesi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.3, pp.753-765, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

SALDA GÖLÜ HAVZASI GÜNEYİNİN (YEŞİLOVA/BURDUR) HİDROJEOLOJİSİ VE HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELEMESİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.1, pp.74-90, 2020 (National Refreed University Journal)

Salda Gölü Güneyinin (Yeşilova/Burdur) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İncelemesi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.1, pp.74-90, 2020 (Other Refereed National Journals)

Şuhut (Afyonkarahisar) Batısı Su Kaynaklarının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.273-283, 2019 (International Refereed University Journal)

Assessment of the Stream Network Pollution in The Eğirdir Lake Basin (Turkey) Using Water Quality Index And Multivariate Analysis

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.7, no.2, pp.352-368, 2019 (International Refereed University Journal)

Yazır Gölü (Çavdır/Burdur) Sulak Alan Havzasının Hidrojeoloji veHidrojeokimyasal İncelemesi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, no.1, pp.156-167, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Korkuteli (Antalya) su kaynaklarının hidrojeokimyasal özellikleri ve kullanılabilirliğinin belirlenmesi

Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University, vol.39, no.1, pp.310-327, 2018 (Other Refereed National Journals)

KORKUTELİ İLÇE MERKEZİ (ANTALYA) SU KAYNAKLARININ SU KALİTE İNDEKS (WQI)YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRMESİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.1, pp.74-86, 2018 (Other Refereed National Journals)

Application of a Conceptual Water Budget Model for Salda Lake, (Burdur/ Turkey)

Journal of Engineering Sciences and Design, vol.6, no.1, pp.29-37, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Water Balance of the Eğirdir Lake and the Influence of Budget Components, Isparta,Turkey.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.2, pp.27-36, 2014 (Other Refereed National Journals)

Water Balance of the Eğirdir Lake and the Influence of Budget Components,

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.27-36, 2014 (International Refereed University Journal)

Maden işletmelerinin çevreye etkisi

SDÜ GEO e-dergi, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Yeraltı Sularında Toplam Alfa Ve Beta Radyoaktivitesi

SDÜ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ VE TASARIM DERGİSİ, vol.1, no.3, pp.101-106, 2011 (Other Refereed National Journals)

Doğal çevrenin küresel iklim değişikliği ile uyum savaşı

SDUGEO (Online: www.geo.sdu.edu.tr), no.6, pp.36-43, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Çevresel Bir Hastalık Olarak Fluorosis ve İnsan Sağlığına Etkisi

Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Dergisi, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Barutlusu ve Pınarbaşı Kaynak Sularının (Tefenni/ Burdur) Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.156-167, 2010 (International Refereed University Journal)

Tıbbi jeoloji ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi,

Genel Tıp Derg, vol.19, no.1, pp.45-49, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Tıbbi Jeoloji ve Kardiyovasküler Hastalıklarla İlişkisi

Genel Tıp Dergisi, vol.19, no.1, pp.45-49, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yeraltısuyu Kimyası ve Sağlığa Etkisinin Tıbbi Jeoloji Açısından değerlendirilmesi

Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Dergisi, vol.7, no.4, pp.351-356, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aydın köyü (Şuhut-Afyonkarahisar) ve civarındaki su kaynaklarının kullanılabilirliği

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.2436-24442

Salda Gölü Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kalite Değerlendirmesi

HİDRO’2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 September 2018

Burdur Gölü Havzası Yeraltısularının Ağır Metal Kirliliği ve Su Kalitesi

HİDRO’2018Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 September 2018

The Association Between Excess Drinking Water Fluoride Exposure And Coronary Heart Dısease

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 7 - 11 May 2018

The association between excess drinking water fluoride exposure and coronary heart disease

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.194

Yazır Gölü Sulak Alan Havzası Su Kaynaklarının Kirlilik Durumunun Değerlendirilmesi

1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS, Afyon, Turkey, 26 - 29 September 2017, pp.67 Sustainable Development

Water Balance of the Salda Lake and the Influence of Budget Components, (Burdur/ Turkey),

IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22 - 24 March 2017, vol.652

Investigation of Major Ion Chemistry in Groundwater of the Burdur Lake Basin

IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, Turkey, 22 - 24 March 2017

Isparta ili içme suyu kaynaklarının halk sağlığı açısından değerlendirilmesi

Uluslararası katılımlı 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 12 - 15 November 2015 Sustainable Development

The investigation of seasonal variation of groundwater levels in Tefenni plain Turkey

WMESS-The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Praque, 7 - 11 September 2015

Sustainable Management of Water Resources in Lakes District

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 14 - 17 May 2014

Florozis’in İnsan Vücudu Üzerindeki Sistemik Etkileri

2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Turkey, 4 - 06 December 2013, pp.369-373

Tefenni Ovası Yeraltısuyu Kalitesinin Doğal (Alfa ve Beta) Radyoaktivite Açısından Değerlendirilmesi,

II. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı,, Antalya, Turkey, 4 - 06 December 2013, pp.375-381

MICROBIOLOGICAL RISK ASSESSMENT AND SANITARY INSPECTION SURVEY OF TEFENNİ (BURDUR/ TURKEY) GROUNDWATERS

the Second International Conference on Water, Energy and the Environment, 21 - 24 September 2013, pp.68

Microbiological Risk Assessment and Sanitary Inspection Survey of Tefenni(Burdur/TURKEY) Groundwaters

,The Second International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE),Izmir Katip Celebi University, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 2013, pp.153

GÖLLER BÖLGESİNDE BULUNAN SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı, 6 - 09 December 2012, pp.1

Sustainable Management Water Resource in the Lakes Region of Turkey

1th International Industrial Water Technologies Symposium and Fair, Bursa, Turkey, 6 - 08 December 2012, pp.1-6

Water Balance of Eğirdir Lake and The Influence of Budget Componenets, Isparta, Turkey.

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, 1 - 05 October 2012

Microbiological Pollution of Surface and Groundwaters in The Eğirdir Lake Basin (SW-Turkey),

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1 - 05 October 2012

Water balance of Eğirdir Lake and influence of budget components, Isparta,Turkey.

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012),, İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, pp.137

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012)

Microbiological pollution of surface and groundwaters in the Eğirdir Lake basin (SW-Turkey), İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, pp.168

Assessing availability of the Tefenni plain (Burdur) groundwater

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1-5 October 2012, İzmir, Turkey., İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, pp.134

Tefenni (Burdur) Ovası Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı., Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2012, pp.564

Tefenni (Burdur/Türkiye) Ovası Yeraltısularının Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi,

The International Practical Conference on the subject 'The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 November 2011, pp.237-242

Yarışlı Gölü Sulak Alanının (Burdur) Hidrojeoloji İncelemesi

Su-Enerji-Sağlık’08 Sempozyumu, Turkey, 20 - 23 October 2008, pp.22-24 Sustainable Development

UŞAK İLİ SICAK VE MİNERALLİ SU KAYNAKLARININ SAĞLIĞA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

VII. Ulusal Kaplıca Tıbbı Ve Balneoloji Kongresi, Turkey, 10 - 13 April 2008, pp.18

Uşak İli Sıcak ve Mineralli Su Kaynaklarının Sağlığa Etkisinin Değerlendirilmesi

II. Ulusal Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi,, Afyon, Turkey, 12 - 14 April 2008, pp.89

Şarkikaraağaç (Isparta/Türkiye) Sıcak ve Mineralli Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal İncelemesi,

The III International Scientific and Practical Conference 'Use of the Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes', Baku, Azerbaijan, 6 - 07 July 2006, pp.148-152

Books & Book Chapters