Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Tefenni (Burdur)Ovası Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmes

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühenisliği

 • 2006 Postgraduate

  Şarkikaraağaç Ovasının (Isparta) Hidrojeoloji İncelemesi

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühenisliği

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English