Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Ortaklar Köy Enstitüsünde Modern Mimarlığın İzleri

Rating Academy Journal of Arts, vol.2, no.3, pp.169-180, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Semih Kaplanoğlu’nun Yusuf Üçlemesi’nde Zaman ve MekânAlgısı

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.167-181, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bucak İlçesinde Fonksiyonunu Kaybetmekte Olan Bağ Evleri

ZfWT, vol.10, no.1, pp.181-198, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet in Ispartadaki Simgesi İstasyon Caddesi

Mimarlık, no.338, pp.60-65, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

İzmir’xxde Erken Cumhuriyetin Bir Tanığı: Dr. Mustafa Enver Caddesi

ARREDAMENTO MİMARLIK, pp.116-120, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaklar Köy Enstitüsünde Modern Mimarlığın İzleri

4.International Rating Academy Congress on Village Institutions and New Searches in Education (IRAC4), Çanakkale, Turkey, 2 - 03 May 2019

Uşak Şeker Fabrikasının Şehrin Sosyal Ve Mekansal Yaşamına Etkileri

II. Uluslar Arası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 22 - 25 November 2018, pp.22-32

Antalya Aksu ve Isparta Gönen Köy Enstitüleri

Kültürel Miras Olarak Köy Enstitüleri Konferansı, OSMANİYE/DÜZİÇİ, Turkey, 5 - 08 April 2018

A Socıal Housıng Example In Isparta: Gülevler Housıng Cooperatıve

ARCHDESIGN ’xx18 / V. INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CONFERENCE, Dubrovnik, Croatia, 13 - 14 April 2018, pp.182-190

Three Resıdences In The Cıty Of Muğla Durıng Early Republıcan Perıod: The Governer’s Mansıon, Ali Adnan İzmirli Mansıon And Abide Hanım Mansıon

ARCHDESIGN ’xx18 / V. INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CONFERENCE, Dubrovnik, Croatia, 13 April 2018 - 14 April 2017, pp.203-213

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE MİMARLIK VE FOTOĞRAF İLİŞKİSİNİN ARKİTEKT DERGİSİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017

Gazi Paşa Mektebi

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIII, Balıkesir, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.84

GEÇ OSMANLIDAN ERKEN CUMHURİYETE İÇ BATI ANADOLU’xxDA KENTSEL YAPININ DEĞİŞİMİ:MANİSA, AFYON, ISPARTA VE BURDUR KENTLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ ŞEHİRCİLİK TARİHİ DENEYİMLER, KAYNAKLAR, YÖNTEMLER SEMİNERİ, İstanbul, Turkey, 01 February 2017

Antalya Lisesi A Blok Ek Binası

Docomomo 2014, Turkey, 31 October - 02 November 2014

Antalya Halkevi Binası

Docomomo 2014, Turkey, 31 October - 02 November 2014

Burdur Saat Kulesi

DOCOMOMO 2014 Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, Erzurum, Turkey, 31 October - 02 November 2014, pp.1

Kent Kimliğinin Oluşum Sürecinde Rol Alan Erken Cumhuriyet Dönemi Kamu Yapılarının Kent Belleğindeki Yeri Antalya Örneği

Bellek ve Kültür VII. Uluslar Arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2013

The Remounting Effort Of Social Memory In The Public Area Antalya Cumhuriyet Square Model

ARCHIST’ 13 Arvhıtecture Polıtıcs Art Conference, Politics In The History Of Architecture As Cause Consequence, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2013

İkincil Konut Olgusuna Ekolojik Bir Yaklaşım Modeli Önerisi: Tavas Bağlar Mahallesi Örneği

Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, Ekolojik İyileştirme, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2011

Books & Book Chapters

PLANNIG MANISA AS A MODERN CITY IN THE EARLY REPUBLICAN ERA

in: NEW HORIZONS IN SOCIAL SCIENCES, TURHAN ÇETİN, LILIANA DUMUTRACHE, HASAN KARA, MUHIDIN MULALIC, LEMARA SELENDILI, Editor, LAMBERT, BEAU BASSIN, pp.36-53, 2018

Şehirci Kimliğiyle Ernst EgliTürkiye’de Erken Dönem Şehir Planlama Çalışmaları

in: Ernst A. EgliTürkiye’ye Katkılar:Yerel Yorumlar.Eğitimde Program.Pratiğin Muhasebesi, , Editor, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, 2017