Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Analysis of hexythiazox resistance mechanisms in a laboratory selected predatory mite Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae)

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.37, no.4, pp.409-422, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bazı pestisitlerin avcı akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari:Phytoseiidae)'e laboratuar kosullarında yan etkilerinin belirlenmesi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.19-27, 2013 (National Refreed University Journal)

Akar ve böceklerde pestisitlerin detoksifikasyonunda rol oynayan enzimler

U.Ü. Ziraat Fakültesi dergisi, vol.24, no.2, pp.137-148, 2010 (National Refreed University Journal)

Isparta İli Elma Bahçelerinde Yaygın Kullanılan Bazı İlaçların Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi

TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, vol.31, no.4, pp.297-306, 2007 (National Refreed University Journal)

Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Entomoloji Alanındaki Uygulama Olanakları.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.53-59, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diyarbakır İli Pamuk Alanlarından Toplanan Tetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae) Popülasyonlarında Abamectin Direnç Gelişimi

Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Turkey, 2 - 08 September 2018, pp.179

Böceklerde İnsektisit Direnç Yönetimi

I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 April 2013, pp.269-281

Determination of the resistance characteristic of the Tetranychus urticae Koch’ s (Acarina: Tetranychidae) population selected with propargite.

Proceeding of the Sixty Congress of the European Association of Acarologists, Monpellier, France, 21 - 25 July 2008, pp.480-488

The evaluation of the esterase and glutathion s-transferase enzymes in two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) selected with bifenthrin

Proceeding of the Sixty Congress of the European Association of Acarologists, Monpellier, France, 21 - 25 July 2008, pp.419-424