Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bir Muhalefet Alanı Olarak Toplumsal Cinsiyet Parodisi: Celeste Barber Taklitleri

Kültür ve İletişim, vol.23, no.45, pp.211-240, 2020 (Other Refereed National Journals)

TUTAN/TUTMAYAN DİZİ TANIMLAMASI İLE YARATILAN YERLİ DİZİLERİN FARKLILIĞI YANILSAMASINA KARŞI YERLİ DİZİLERİN AYNILIĞI

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.7, no.1, pp.537-565, 2019 (Other Refereed National Journals)

] Televizyon Reklamlarında Mizah Kullanımına İlişkin Eleştirel Bir Analiz

Global Media Journal, vol.7, no.14, pp.266-302, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara İlişkin Tartışmaların Türk Basınında Çerçevelenmesi

Selçuk İletişim Dergisi, vol.7, no.3, pp.191-205, 2012 (Other Refereed National Journals)

Emperyalizm Aracı Olarak Sinema: “Avatar” Filmine İlişkin İdeolojik Bir Çözümleme

Marmara İletişim Dergisi, no.18, pp.65-81, 2011 (Other Refereed National Journals)

Emperyalizm Aracı Olarak Sinema Avatar Filmine İlişkin Bir Çözümleme

Marmara İletişim Dergisi, no.18, pp.65-81, 2011 (Other Refereed National Journals)

Yoksulluğun Türkiye Yazılı Basınında Sunumu

Journal of Yasar University, pp.3221-3236, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Ailenin Televizyon Reklamlarında Sunumu

Akdeniz İletişim Dergisi, no.10, 2008 (Other Refereed National Journals)

Tüketim Kültürü ve Reklam Medyası Olarak Çizgi Filmler

Akdeniz İletişim Dergisi, no.9, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings