Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Effect of Gestational Diabetes Mellitus on Corneal Biomechanical Characteristics

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.33-36, 2020 (Other Refereed National Journals)

Monocyte to HDL ratio as an indicator of subclinical atherosclerosis in diabetic retinopathy

Journal of Health Sciences and Medicine, vol.3, no.2, pp.109-114, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hipotiroidili Hastalarda Korneal Biyomekanik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Sdü Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.340-343, 2019 (Other Refereed National Journals)

Corneal Biomechanical Properties in Patients with Acromegaly

Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology, vol.27, no.4, pp.279-283, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Bedtime or Morning Intake of Levothyroxine in Patients with Hypothyroidism

Global Journal of Endocrinological Metabolism, vol.1, no.3, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diyabet Tanısı ve Tip Ayrımı?

Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 2 - 06 October 2019

Diyabet Tanısı Koydum Şimdi Ne Yapayım?

Klinik Tanı Tedavi Ulusal Kongresi, Turkey, 29 May - 01 June 2019

ADRENAL EMERGENCIES

6TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 25 - 28 April 2019

Diyabetik Ayaklı Olgularımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

55. Ulusal Dİyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 27 April 2019

DEFINITION AND DESCRIPTION OF DIABETES MELLITUS

4.ULUSLARARASI ANTALYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 14 - 17 March 2019

HAPO sonrası GDM tarama,tanı ve tedavisinde neler değişti?

13.DİYABETE BAKIŞ SEMPOZYUMU, Turkey, 7 - 10 March 2019

Kötü glisemik kontrollü tip 2 diyabette çölyak hastalığı sıklığı

39.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 3 - 07 May 2017

Adrenal adenomlarda yeni bir kardiyovasküler risk belirteci olarak pentraxin-3 düzeyleri

39.Türkiye Endokrinoloji ve Metabilizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 3 - 07 May 2017

The effect of thyroid hormone replacement on treatmentschedule

17th European Congress of Endocrinology 2015, 16 - 20 May 2015

MASİF PERİKARDİYAL EFÜZYONLA İLE İLK TANI ALAN PRİMER HİPOTİROİDİ OLGUSU

36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

CUSHING SENDROMU NEDENİ İLE TAKİP EDİLEN 89 HASTANIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014