Education Information

Education Information

  • 2008 - 2014 Doctorate

    Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

  • 2005 - 2008 Postgraduate

    Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, -Kimya, Turkey

  • 2000 - 2004 Undergraduate

    Suleyman Demirel University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey