Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Vergileri Hakkındaki Algısı

Vergi Raporu Dergisi, no.254, pp.94-117, 2020 (Other Refereed National Journals)

Motorlu Taşıtlar Vergisine Yönelik Mükellef Tutumlarının Değerlendirilmesi: Denizli İli Örneği

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.35, pp.245-265, 2019 (International Refereed University Journal)

Sosyal Sözleşme Perspektifinden Güncel Bir Tartışma: Vergi Göçmenliği Olgusu

Vergi Sorunları Dergisi, no.359, pp.92-106, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ücret Üzerindeki Mali Yükümlülüklerin İncelenmesi: İngiltere, Almanya, İspanya, Romanya

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.4, no.10, pp.114-133, 2015 (Other Refereed National Journals)

Norveç Yerel Vergi Sistemi (Norway Local Tax System)

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (International Journal of Management Economics and Business), vol.8, no.16, pp.201-221, 2012 (International Refereed University Journal)

Karbon Vergisi ile Karbon Ticareti İzinlerinin Karşılaştırılması (Comparison Carbon Tax With Carbon Trading Permits)

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.47, pp.95-119, 2012 (International Refereed University Journal)

İran Vergi Sistemi Kurumlar ve Mevzuat

Vergi Sorunları Dergisi, no.229, pp.166-177, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kamu Hizmetlerinin Etkinliğinde E-Devlet Kullanımına Yönelik Ampirik Bir Çalışma

”Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri” konulu 22. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2007, pp.201-224

Books & Book Chapters

Isparta ve Burdur İllerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları-Vergi Gelirleri İlişkisi

in: Vergi ve Sosyal Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, Öz, Ersan Altunakar Mercan, S. Şehnaz Buyrukoğlu, Selçuk, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.827-862, 2020

Bütçenin Yasama Denetiminde Sayıştay Raporlarının Etkinliği

in: Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular, "Taytak M.", "Ciğerci İ.", Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.143-175, 2018

Bütçenin Yasama Denetiminde Sayıştay Raporlarının Etkinliği

in: Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular, Dr.Öğretim Üyesi Mustafa TAYTAK, Dr. Öğretim Üyesi İsmail CİĞERCİ, Editor, Savaş Yayınevi (Ankara), Ankara, pp.143-175, 2018

Yerel Yönetimlerde Bütçeleme

in: Mali Yerinden Yönetim: Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye'ye İlişkin Değerlendirmeler, "Sakal M.", "Kesik A.", "Akdemir T.", Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.311-331, 2014

Yerel Yönetimlerde Bütçeleme

in: Mali Yerinden Yönetim Teori Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye ye İlişkin Değerlendirmeler, SAKAL,Mustafa; KESİK,Ahmet; AKDEMİR, Tekin, Editor, Nobel Yayıncılık, pp.311-331, 2014

Yerel Yönetimlerde Bütçeleme

in: Mali Yerinden Yönetim: Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye’xxye İlişkin Değerlendirmeler, Sakal Mustafa, Kesik Ahmet, Akdemir Tekin, Editor, Nobel Yayınevi, pp.311-331, 2014