Education Information

Education Information

 • 2000 - 2004 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Turkey

 • 1998 - 2000 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Karayolu Üstyapı Bakım Yönetim Modeli Geliştirilmesi,

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

 • 2000 Postgraduate

  Mermer Toz Atıklarının Asfalt Betonunda Filler Malzemesi Olarak Kullanılmasının Araştırılması

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English