Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Science, Biyokimya, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONU İÇİN MANYETİK NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE OPTİMİZASYONU

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2013 Postgraduate

  Trichoderma ouroviride’dan SELÜLAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya