Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Firat University, Instıtute Of Scıence, Biyoloji (Dr), Turkey

 • Continues Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Scıence, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • Continues Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Arts And Scıences, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Batı ve Güneybatı Anadolu Bölgesinde Yetişen Bazı Vicia L. Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Araştırmalar

  Firat University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

 • 1993 Postgraduate

  Astragalus caraganae Fisch. & Mey.'in Morfolojik ve Sitolojik Özellikleri

  Firat University, Fen Bilmleri Enstitüsü, Biyoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English