Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Kadınlara Uygulanan Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları Ve Nedenleri

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, 04 September 2018 Sustainable Development

Türkiye’de Yaşlı Kadın Yoksulluğunun Güncel Verilerle İncelenmesi

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, 04 October 2018

İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARINDAN OLAN ÜCRETİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ

Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions, 28 September 2016

Çalışma Yaşamında Çalışan Annelere Yönelik Ayrımcılık

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19 May 2016

Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen /Değişmeyen Rolleri

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Isparta, Turkey, 12 - 15 May 2016, pp.160

Metrics

Publication

18
UN Sustainable Development Goals