Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.26, no.1, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışan Kadınlara Yönelik Yasal Düzenlemeler

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, vol.4, no.4, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞ YAŞAMINDA KADIN VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

süleyman demirel üniveristesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi, vol.25, no.3, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadın İşçilerin Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesini Fesih Hakkı ve Sonuçları

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.3, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇALIŞMA YAŞAMINDA AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN ANNELER: ISPARTA BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

HUKUK VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.11, no.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE YAŞLI NÜFUS VE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.11, no.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ UMUTLARININ SINIF DÜZEYLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: SDÜ ÇEEİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

süleyman demirel üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, no.31, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen/Değişmeyen Rolleri

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.17, no.38, pp.35-58, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Kadınlara Uygulanan Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları Ve Nedenleri

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, 04 September 2018 Sustainable Development

Türkiye’de Yaşlı Kadın Yoksulluğunun Güncel Verilerle İncelenmesi

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, 04 October 2018

İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARINDAN OLAN ÜCRETİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ

Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions, 28 September 2016

Çalışma Yaşamında Çalışan Annelere Yönelik Ayrımcılık

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19 May 2016

Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen /Değişmeyen Rolleri

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Isparta, Turkey, 12 - 15 May 2016, pp.160