Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MÜSLÜMAN BİLİMİ VE İSLÂM SOSYOLOJİSİ

The Journal of Social Sciences, vol.6, no.41, pp.310-329, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

FARKLI MODERNLİKLER KURAMINA BİR KATKI: ONTOLOJİK VE FORMEL MODERNLİKLER

Kesit Akademi Dergisi/The Journal of Kesit Academy, vol.5, no.18, pp.295-304, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇINAR AĞACI VE BEYAZ MELEK FİLMLERİNDE TÜRK TOPLUMUNUN HUZUREVİ ALGISI

Kesit Akademi Dergisi/The Journal of Kesit Academy, vol.4, no.17, pp.541-563, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

RAMUZ U’L EHADİS’TEN KAD’A İSKENDERPAŞA CEMAATİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Kesit Akademi Dergisi, vol.14, no.14, pp.448-460, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

“EL-İBRİZ” VE “İLİM VE SANAT” SEMBOLLERİ ÜZERİNDEN İSKENDERPAŞA CEMAATİ’NİN EPİSTEMİK DÖNÜŞÜMÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.39, pp.101-124, 2017 (Other Refereed National Journals)

Herkes İçin Ulaşılabilir Bir Toplum Oluşturmada Yerel Yönetimlerin Rolü

üleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.20, no.4, pp.87-97, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ibn Haldun un Hadarîlik ve Bedevilik Ayrımı ve Bu Ayrımın İma Ettiği Hadarî Din Dili İhtiyacı

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.193-212