Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Yenilikçilik ve Yaratıcılık

in: Örgüt İçi Davranışsal Psikoloji, Mehmet Sağır,Leyla Arat,Aslı Uğur Aydın, Editor, Beta Books , İstanbul, pp.129-140, 2021

Örgütsel Kimlik

in: Pozitif Örgütsel Davranışta Güncel Yaklaşımlar, Kemalettin Eryeşil, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.78-86, 2020

Bireysel Kariyer Planlamasının Temel Belirleyicileri

in: Tüm Yönleriyle Kariyer Yönetimi, Ahmet Günay,Rukiye Çelik,İlker Hüseyin Çarıkçı,Azmi Yalçın,Kutay Özdemir, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.195-209, 2020

Örgütsel Dedikodu

in: Örgütsel Yaklaşımlar II, Uslu Demir Yeter,Hancıoğlu Yasemin,Yeşilaydın Gözde, Editor, Nisan Yayınları, Eskişehir, pp.108-118, 2020

Örgütsel Adalet

in: Örgütsel Yaklaşımlar-1, Uslu, Demir Yeter, Hancıoğlu Yasemin, Yeşilaydın, Gözde, Kara, Oral Nurdan, Editor, Nisan, Eskişehir, pp.1-14, 2019

Metrics

Publication

11

Project

3
UN Sustainable Development Goals