Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekanın Dönüşümü

Şehir ve Medeniyet, vol.Özel Sayı, pp.59-70, 2019 (Other Refereed National Journals)

Belediye Meclislerinde Etkinlik Meselesi: Isparta Örneği

International Journal of social Sciences and Education Research, vol.4, no.4, pp.599-616, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Niçin ve Nasıl Bir Büyükşehir Belediye Reformu?

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.112-123, 2017 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE DE BİR YEREL SİYASET AKTÖRÜ OLARAK İL GENEL MECLİSLERİ ISPARTA ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.760-784, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak İl Genel Meclisleri Isparta Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.760-784, 2016 (Other Refereed National Journals)

Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekânın Dönüşümü

Şehir ve Medeniyet, vol.5, no.11, pp.15-25, 2016 (Other Refereed National Journals)

Dünya ve Türkiye Örneklerinde Metropoliten Alan Yönetim Modelleri ve 6360 Sayılı Yasa

Yerel Politikalar Dergisi, vol.2013, no.3, pp.7-41, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

City, Space and Publicness: Perceptions and Experiences in The Case of Isparta

3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Czech Republic, 18 - 22 June 2018, vol.471 Sustainable Development identifier identifier

Türkiye de Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak İl Genel Meclisleri Isparta Örneği

Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar (CIEP- International Congress of Management Economy and Policy), Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

6360 Sayılı Yasa Merkez Yerel Yerel Yerel İlişkileri Madencilik Sektörü Üzerinden Bir Değerlendirme

10. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) - Büyükşehir Yönetimi ve İl Yönetiminin Yeni Yüzü-, İzmir, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.456-489

Türkiye de Etkili Kentsel Yönetim Arayışları Çerçevesinde Yerel Yönetim ve Metropoliten Liderlik

1. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi-Günümüz Kentinde Sorunlar-, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 April 2015, vol.3, pp.960-987 Sustainable Development

Gül H ve Batman S 2014 Kent Bölgeleşmenin Soyoekonomik Mekansal ve Yönetsel Boyutları ve Dinamikleri Bildiriler Kitabı

KBAM 5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu: Toplumsal Çeşitlilik Yeni Söylem, Politikalar, Mekansal Planlama ve Uygulama, Mersin, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.333-348

Gül H ve Batman S 2014 6360 Sayılı Yasanın İdari Siyasi Mali ve İktisadi Değerlendirilmesi Editör F Neval GENÇ s 322 335 Adnan Menderes Üniversitesi 12 14 Eylül Aydın

Değişen Kentleşme Dinamikleri Karşısında Kamu Yönetiminde Değişim 12. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 12) Bildiriler Kitabı, Aydın, Turkey, 12 - 14 September 2014, pp.322-335

Kent Bölgeleşmenin Sosyoekonomik Mekansal ve Yönetsel Boyutları ve Dinamikleri

5. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu, TOPLUMSAL ÇEġĠTLĠLĠKYENĠ SÖYLEM, POLĠTĠKALAR, MEKÂNSAL PLANLAMA VE UYGULAMALAR, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.333-348 Sustainable Development

Değişen Kentleşme Dinamikleri Karşısında 6360 Sayılı Yasanın İdari Siyasi Mali ve İktisadi Değerlendirilmesi

Kamu Yönetiminde Değişim 12. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 12), Aydın, Turkey, 12 - 14 September 2014, pp.323-336

Türkiye de Kentsel Dönüşümün KENTGES in Hedefleri Çerçevesinde Bir Değerlendirmesi

Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı: Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, Ankara, Turkey, 31 October - 02 November 2013, pp.301-313

6360 Sayılı Kanunun Kent Bölge Bağlamında Bir Değerlendirmesi

KBAM 4, Mersin, Turkey, 28 - 30 November 2013, pp.537-551

Books & Book Chapters

Kentin Tarihsel ve Güncel Durumu ve İşlevleri

in: TOPLUMSAL YAPI, Prof. Dr. Ali Arslan, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.283-317, 2020

KAMU YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

in: QUO VADİS: KAMU YÖNETİMİ, Veysel Erat, Cengiz Ekiz, İbrahim Arap, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.489-517, 2018

Büyükşehirler Üzerinden Yürütülen Yeni Mekansal Yönetim Arayışına Kent-Bölgesel Yaklaşım: Adan-Tarsus-Mersin Örneği

in: KENT, YÖNETİM VE KÜLTÜR: Kent Yaşamında İnsan, Nilüfer Negiz, Hüseyin Gül, Ahmet Mutlu, Editor, LAP-LAMBERT Academic Publishing, pp.95-140, 2018

KAMU YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

in: QUO VADİS: KAMU YÖNETİMİ, VEYSEL ERAT, CENGİZ EKİZ, İBRAHİM ARAP, Editor, NİKA YAYINEVİ, Ankara, pp.489-517, 2018

KAMU YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

in: QUO VADIS: KAMU YÖNETİMİ, VEYSEL ERAT, CENGİZ EKİZ, İBRAHİM ARAP, Editor, NİKA YAYINEVİ, Ankara, pp.489-517, 2018

6. Bölüm Büyükşehir Sisteminin Sorunları ve Geleceği

in: BELEDİYELERİN GELECEĞİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Mahmut GÜLER , Doç. Dr. Menaf TURAN, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.165-181, 2017