Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Landsenses Ecology Approach for Comprehensive Assessment of Cultural Ecosystem Services: Preferences of Students at Ankara University of Turkey

International Journal Of Sustainable Development And World Ecology, vol.28, pp.644-652, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

Distribution of rose hip (Rosa canina L.) under current and future climate conditions

Regional Environmental Change, vol.20, no.3, pp.1-13, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

Visitor perception of recreational ecosystem services and their role in landscape management of Golcuk Nature Park, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, vol.27, pp.202-213, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kültürel ekosistem hizmetlerinin sosyal medya fotoğrafları kullanılarak modellenmesi: Eskişehir örneği

Turkiye Ormancılık Dergisi, vol.21, no.1, pp.95-105, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kütahya İlinin Turizm Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi

International Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.54, pp.108-118, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beyşehir Gölü ve Kızıldağ Milli Parkı Sınır Değişikliğinin Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Açısından Analizi

lnternational Journal of Geography and Geography Education, no.41, pp.292-318, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Present and Future Potential Distribution of the Pinus Nigra Arnold. and Pinus Slyvestris L. Using Maxent Model

International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), vol.9, no.4, pp.787-798, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Burdur’da Doğa Turizmi İle İlişkili Alternatif Rotaların Belirlenmesi

lnternational Journal of Geography and Geography Education, no.40, pp.332-346, 2019 (Other Refereed National Journals)

Yerel Halk ve Ziyaretçilerin Isparta İslamköy’de kırsal turizme ilişkin talep ve eğilimlerinin belirlenmesi

Eurasian Education Literature Journal, no.3, pp.160-171, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Mevcut Yeşil Alan Türleri Bağlamında Kırsal Turizm Potansiyelinin Isparta İslamköy’de Değerlendirilmesi

Eurasian Education Literature Journal, pp.566-575, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kıyı Alanlarının Rekreasyonel Amaçlı Alternatif Kullanımının Artvin Örneğinde İrdelenmesi

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.49-52, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kırsal Turizmin Fiziksel Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda Halkın Görüşleri: Artvin Örneği

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.11-18, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kırsal turizm türlerinin belirlenmesinde bir araç: Ekosistem hizmetleri yaklaşımı

Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, vol.18, no.1, pp.74-81, 2017 (Other Refereed National Journals)

Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Peyzaj Tasarımı

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.13, pp.109-119, 2016 (Other Refereed National Journals)

Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin kalite kriterlerinin belirlenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.220-230, 2016 (Other Refereed National Journals)

Determining Potential of Coastal Areas in Producing Ecosystem Services by using AHP Method A Case Study in Artvin

Asian Journal of Applied Science, vol.3, no.4, pp.779-788, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Artvin kenti ilköğretim okul bahçelerinin nitelik ve niceliksel durumunun coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.172-184, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Temporal and Spatial Analysis of Ecosystem Service Potential of Artvin Using Social Media Photos

2nd International City and Ecology Congress Within The Framework of Sustainable Urban Development, Trabzon, Turkey, 2 - 03 December 2021, pp.88-89 Sustainable Development

Türkiye Kıyılarında Mekansal ve İstatiksel Değerlendirmeye Dayalı Bir Analiz

1st INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SCIENCES and APPLICATION SYMPOSIUM , Isparta, Turkey, 28 - 30 October 2021, pp.997-1009

Spatial Analysis Of Natural And Cultural Landscape Values Via Social Media Photos

1st International Architectural Sciences And Application Symposium, Isparta, Turkey, 27 - 29 October 2021, vol.1, pp.184-185

A GIS Based Approach for Predicting Recreational Ecosystem Services Hotspots

3rd ESP Europe Conference 2021, Tartu, Estonia, 7 - 10 June 2021, pp.1-2

An Assessment about urbanlandscapes in the context of biodiversity and ecosystem services: A case study in Isparta ÇayboyuDistrict.

11th ICON-LA LAndscape Architecture Conferences Towards Sustainable Urban Environments, Sankt-Peterburg, Russia, 6 - 07 June 2018, pp.17-18

CBS Analizleri Kullanılarak Antalya Kenti Muratpaşa İlçesi Açık ve Yeşil Alanlarının İrdelenmesi

BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 December 2019, pp.19

Corine Verileri ile Antalya ili 1990 - 2018 Yılları Arasında Arazi Örtüsü Değı̇şiminin Analı̇zi

BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.15

Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Yoğunluk ve Erişilebilirlik Analizi, Karaman Kenti Örneği

Uluslararası 24 KASIM BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM VE YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, 23 - 24 November 2019, pp.88

Uydu Verileri ile Sulak Alanların İzlenmesi: Burdur Gölü Örneği

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), 8 - 10 November 2019, pp.116 Sustainable Development

Çok Kriterli Analiz Yöntemiyle Kütahya İli’nin Turizm Ve Rekreasyonel Potansiyelinin belirlenmesi

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), 8 - 10 November 2019, pp.85

Yerel Halk ve Ziyaretçilerin Isparta İslamköy’de Kırsal Turizme İlişkin Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi”

III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi’ne, 2019 (IIInd International Tourism And Cultural Heritage Congress, 2019), Muğla, Turkey, 24 - 28 April 2019, vol.0, no.0, pp.1

Turizm Stratejilerinin Ankara Haymana İlçesi nde Geliştirilme Olanakları

İkinci Uluslararası Sakarya Meydan Muharabesi ve Haymana Sempozyumu, 21 - 22 September 2017

An Assessment about aesthetic and visual perception in the urban city centre of Isparta

Landscape architecture:Towards sustainable urban environments, St. Petersburg, Russia, 6 - 08 June 2018, pp.49

An Examination of the global climate change in terms of climate regulation services in urban landscapes

Landscape architecture:Towards sustainable urban environments, St. PETERSBURG, Russia, 6 - 08 June 2018, pp.19-20 Sustainable Development

An Assessment about urban landscapes in the context of biodiversity and ecosystem services: a case study in Isparta Çayboyu District

Landscape architecture:Towards sustainable urban environments, St. PETERSBURG, Russia, 6 - 08 June 2018, pp.20

An Assesment of Potential for Coastal Ecosystem Services İn Artvin

International Symposium on New Horizons in Forestry, 18 - 20 October 2017, pp.193 Sustainable Development

Determination of recreational potential of botanic gardens ‘Case of Batumi Botanic Garden

International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, 15 - 17 May 2017

Some native grass species that potential for ornemental plants case of Artvin region

International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, 15 - 17 May 2017

Topography as a factor of landscape design process

XI. European Conference onSocial and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 1 - 04 September 2016

Peyzaj tasarımı eğitimine bilişim teknolojilerinin entegrasyonu

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 6 - 08 June 2013

Ekosistem Servisleri ve Toplum Refahı

Ekoloji 2013 Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.44

Artvin kenti çocuk oyun alanlarının yeterlilik açısından irdelenmesi

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Turkey, 31 May - 02 June 2012, vol.2

Sürdürülebilir Ekolojik Yaşam Konusunda Bir Değerlendirme Ekolojik Mimarlık

Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 November 2010

Books & Book Chapters

Spatial and Temporal Analysis of Urban Green Infrastructure: An Integrated Approach for Sustainability

in: ARCHITECTURAL SCIENCES AND SUSTAINABILITY, Şebnem ERTAŞ BEŞİR,Meryem Bihter BİNGÜL BULUT,irem BEKAR, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.29-48, 2021

Vulnerability of Ecosystem Services under the Impacts of Climate Change: A Literature Review

in: Theories, Techniques, Strategies" For Spatial Planners & Designers, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Bern, pp.481-497, 2021 Sustainable Development

İSLAMKÖY KENTSEL SİT ALANINDA PEYZAJ TASARIMI KARARLARI

in: KÜLTÜREL MİRAS DEĞERİ, YEREL KİMLİĞİ ve KÖY PLANLAMASI &TASARIMI AÇISINDAN İSLAMKÖY’ÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ, Prof. Dr. Atila Gül, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.299-310, 2020

Bodrum İlçesi’nin 1990-2018 Yılları Arasındaki Arazi Örtüsü Değişimi

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma Makaleleri, Prof.Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ, Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Bilge ŞİMŞEK İLHAN, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.181-198, 2019

Amasya’da Kültür Turizmi Rotaları:Kültürel Peyzaj Potansiyeli Bağlamında Ağ Analizine Dayalı Bir Değerlendirme

in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar, Latif Gürkan Kaya, Editor, Gece Akademi, 2019

Topography as a factor in landscape design process.

in: Current Researches in Geopraphy, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Kosyo Stoychev, Editor, IASSR Publications, pp.114-121, 2017

Cultural Ecosytem Services and Human Well-Being

in: Sustainable Landscape Planning and Design, Murat Özyavuz, Editor, PETER LANG, pp.173-181, 2017

Other Publications