Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Collectorless flotation of oxidized pyrite

COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol.561, pp.349-356, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A COMPARATIVE STUDY ON INTERACTIONS OF IONIC COLLECTORS WITH ORTHOCLASE

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, vol.52, no.2, pp.955-972, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Rheological properties of asphaltite-water slurries

ENERGY & FUELS, vol.20, no.5, pp.2037-2045, 2006 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

MADENCİLİKTE ATIKSU YÖNETİMİ VE KATI/SIVI AYRIMI

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.4, pp.1278-1289, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

An Investigation on the Turbidity Removal from Natural Stone Processing Plant Wastewater by Flocculation

Journal of the Polish Mineral Engineering Society, vol.2, no.1, pp.157-162, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Pomza’xxnın Fiziksel Özelliklerinin Kuru Birim Hacim Ağırlığı ve Termal İletkenliği Üzerine Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, pp.26-32, 2019 (Other Refereed National Journals)

Investigation on possibility of opaque minerals removal from foid bearing rock

Górnictwo i Geoinżynieria AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol.33, no.4, pp.269-276, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Investigation on the Turbidity Removal From Natural Stone Processing Plant Wastewater by Flocculation

23rd International Conference on Environment and Mineral Processing, Ostrava, Czech Republic, 30 May - 01 June 2019, vol.1, pp.209-215

Düz Zincirli Ksantatların Toplayıcı Derişimi ve Hava Akış Hızına (HAH) Bağlı Olarak Galen Flotasyonuna Etkisinin İncelenmesi

26th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, vol.1, pp.787-794 identifier

Maden İşletme ve Cevher Zenginleştirme Tesislerinde Atıksu Yönetimi

1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 6 - 07 December 2018, vol.1, pp.73-84 Sustainable Development

Endüstriyel Hammadde Olarak Pomza: Önemi, Özellikleri ve Kullanım Alanları

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018, vol.1, pp.1471-1476

Interaction of Ionic Collectors with Feldspars and Their Influences on Flotation Recovery

16th International Mineral Processing Symposium (IMPS 2018), Antalya, Turkey, 23 - 25 October 2018, vol.1, pp.639-647

Ultrasound Treatment for the Collectorless Flotation of Oxidized Pyrite

2018 Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME) Annual Conference and Expo, Minneapolis, United States Of America, 25 - 28 February 2018

Mekanize Tünel Açma Esnasında Zemin İyileştirmede Kullanılan Killerin Kesme Performansına Etkileri

Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Muğla, Turkey, 27 - 29 September 2017, vol.1, pp.469-477

Zemin İyileştirmede Kullanılan Katkı Maddelerinin Kesici Uçlar ve Havalandırma Açısından Önemi

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, vol.1, pp.548-553

Effect of Air Flow Rate AFR on Flotation Recovery Response of Galena with KEX Potassium Ethyl Xanthate

Mineral Engineering Conference MEC2016, ŚWIERADÓW ZDRÓJ, 25 - 28 September 2016

Phonolite A Feldspar Substitute for Ceramic Industry

Mineral Engineering Conference MEC2016, ŚWIERADÓW ZDRÓJ, Poland, 23 - 28 September 2016

Albit Flotasyonunda Kullanılan Toplayıcıların Minerallerle Olan Etkileşiminin Askıda Damla Yöntemiyle İncelenmesi

9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 15 May 2015, vol.1, pp.389-398

Anyonik ve Katyonik Türü Toplayıcı Ortoklaz Etkileşiminin Yüzey Gerilim Ölçümleri ile Belirlenmesi

Türkiye 24.Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2015), Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, vol.1, pp.916-922

Effect of Anionic and Cationic Flotation Collectors Amount and pH on Surface Tension

14th International Mineral Processing Symposium, Aydın, Turkey, 15 - 17 October 2014, vol.1, pp.267-272

Anyonik ve Katyonik Tür Toplayıcıların Mika MineralleriÜzerine Adsorplanmasının Atomik Kuvvet MikroskobuKullanılarak İncelenmesi

8. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2012, vol.1, pp.295-304

Şarkîkaraağaç’ın Madeni Değeri Barit’in Geliştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme: Stratejik Sinerji Analizi

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Isparta, Turkey, 26 April - 03 May 2010, pp.1024-1031

Investigation of the Rheological Behavior of Asphaltite Water Slurries Possible Mechanisms and Their Impacts on Viscosity

11th International Mineral Processing Symposium, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2008, vol.1, pp.1145-1153

A Study on the Rheological Behaviour of Asphaltite Water Slurries

12th International Conference on Environment and Mineral Processing Exhibition, Ostrava, Czech Republic, 5 - 07 June 2008, vol.1, pp.289-294

The Effect of Comminution Type on Combustion Properties of Coal

XI Balkan Mineral Processing Congress, Tirane, Albania, 22 - 26 May 2005, vol.1, pp.61-66 Sustainable Development