Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Turkey's Energy Production, Consumption, and Policies, until 2020

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.4, no.3, pp.315-331, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Energy Market Structure of Turkey

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.3, no.4, pp.384-395, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Case Study in the Implementation of a Continuous Monitoring System

JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING, vol.18, no.1, pp.17-25, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HÂSILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.4, pp.1157-1166, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Entegre Raporlamada İç Denetimin Güvence ve Danışmanlık Rolleri

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.1, pp.125-140, 2019 (Other Refereed National Journals)

SATIN ALMA VE ÖDEME İŞLEMLERİNİN İÇ DENETİMİ: PERAKENDE TİCARET İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA

ERZİNCAN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.37-53, 2019 (Other Refereed National Journals)

BİR KONAKLAMA İŞLETMESİNDE KAYNAK TÜKETİMMUHASEBESİ UYGULAMASI

Mali Çözüm Dergisi, vol.29, no.153, pp.89-107, 2019 (Other Refereed National Journals)

ELEKTRONİK MUHASEBE UYGULAMALARI KAPSAMINDA GELECEĞİN MUHASEBECİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.16, pp.1007-1026, 2019 (Other Refereed National Journals)

Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Bir Uygulama

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.81, pp.121-142, 2019 (Other Refereed National Journals)

INVESTIGATION OF THE PERCEPTION LEVEL ON PROFESSIONAL ACCOUNTANTS OF FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR LARGE AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.5, no.3, pp.568-582, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.38, pp.173-196, 2018 (Other Refereed National Journals)

POLİTİK EKONOMİK UYGULAMALARIN MUHASEBE MESLEĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.33, pp.243-253, 2018 (Other Refereed National Journals)

SOSYAL SERMAYENİN DENETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.85-102, 2018 (Other Refereed National Journals)

İŞLETMELERİN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA GRİ TAHMİN YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BİR UYGULAMA

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-15, 2018 (Other Refereed National Journals)

SİBER SALDIRILAR, SİBER GÜVENLİK DENETİMLERİ VE BÜTÜNCÜL BİR DENETİM MODELİ ÖNERİSİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, pp.208-232, 2018 (Other Refereed National Journals)

Audit Company Selection by Using the AHP And TOPSIS Methods

International Research Journal of Applied Finance, vol.8, no.10, pp.620-633, 2017 (Other Refereed National Journals)

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.21, pp.162-174, 2017 (Other Refereed National Journals)

DİJİTAL ORTAMDA DENETİM: SÜREKLİ DENETİM

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.21, no.5, pp.1561-1571, 2016 (Other Refereed National Journals)

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELERİN PERFORMANSINA ETKİ EDEN FİNANSAL ORANLARIN İNCELENMESİ

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.18, no.1, pp.707-725, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sürekli Kontrol ve Risk Değerlendirmesi Kapsamında Bir Sürekli Denetim Uygulaması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.4, pp.67-85, 2015 (Other Refereed National Journals)

MUHASEBE POLİTİKALARI VE TAHMİNLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ İMKB 100 ŞİRKETLERİNDE BİR İNCELEME

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.1-14, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SÜREKLİ DENETİMDE KARŞILAŞILAN ENGELLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

ULUSLARARASI AKADEMİK FORUM 2018 ‘‘Gerçek Zamanlı Güvence Modeli Olarak Sürekli Denetim ve Sürekli İzleme’’, Eskişehir, Turkey, 11 May 2018, pp.265-278

Sürekli Denetimde Karşılaşılan Engeller Üzerine Bir Literatür Araştırması

Uluslararası Ekonomik Forum 2018: Gerçek Zamanlı Güvence Modeli Olarak Sürekli Denetim ve Sürekli İzleme, Eskişehir, Turkey, 11 May 2018, pp.265-278

MUHASEBE VE FİNANS UYGULAMALARINI BÜTÜNÜYLE DEĞİŞTİREN BİR KAVRAM: FINTECH

5th International Congress on Accounting and Finance Research, İzmir, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.239-258

Finansal Skandalların Denetim Bakış Açısı İleDeğerlendirilmesi

İzmir International Congress on Economics andAdministrative Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 08 December 2018, pp.307-317

ANGLO-SAKSON YAKLAŞIMIN DENETİME ETKİSİ

II. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, pp.181-194

Audit of Corporate Ethics Codes

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.73-75

SOSYAL SERMAYENİN DENETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018

THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY AUDIT ON THE PREVENTION OF CYBER ATTACKS

4th International Congress on Accounting and Finance Research, Erzurum, Turkey, 13 - 17 December 2017, pp.107

THE ROLE OF INTERNAL AUDITING IN INTEGRATED REPORTING

14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING, Tirane, Albania, 11 - 13 October 2017, pp.67-68

A PROPOSAL OF INTEGRATED REPORT PATTERN IN A COMPANY IN THE SCOPE OF SUSTAINABILITY

14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING, Tirane, Albania, 11 - 13 October 2017, pp.106-108 Sustainable Development

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİMUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur, Turkey, 11 - 13 May 2017

A NEW POINT OF VIEW TO TRADITIONAL AUDITING ACTIVITIES: CONTINOUS ASSURANCE AND ITS APPLICABILITY

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016, pp.88

TMS TFRS YE GÖRE STOKLARIN RAPORLANMASINDAKI YENILIKLER VE FARKLILIKLAR

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW DIRECTIONS IN BUSINESS, MANAGEMENT FINANCE AND ECONOMICS, Famagusta, Cyprus (Kktc), 12 - 14 September 2013

TMS TFRS YE GÖRE STOKLARIN RAPORLANMASINDAKİ YENİLİKLER VE FARKLILIKLAR

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW DIRECTIONS IN BUSINESS, MANAGEMENT FINANCE AND ECONOMICS, FAMAGUSTA, Turkey, 12 - 14 September 2013

Books & Book Chapters

A Research About the Organizational Psychological Capital Levels of Certified Public Accountants

in: Handbook of Research on Positive Organizational Behavior for Improved Workplace Performance, Baykal Elif, Editor, IGI GLOBAL, Hershey, pp.330-348, 2020

Muhasebe Manipülasyonları Çerçevesinde Hata ve Hilelerin Bankacılık İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi

in: SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN, Doç. Dr. Abidin TEMİZER, Doç. Dr. Ruhi İNAN, Editor, IVPE, Cetinje, pp.870-885, 2020

Muhasebe Manipülasyonları Çerçevesinde Hata ve HilelerinBankacılık İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi

in: SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Türkan Erdoğan, Abidin Temizer, Ruhi İnan, Editor, IVPE, Cetinje, pp.870-885, 2020

DETECTION OF ACCOUNTING FRAUDS USING THE RULE-BASED EXPERT SYSTEMS WITHIN THE SCOPE OF FORENSIC ACCOUNTING

in: CONTEMPORARY ISSUES IN AUDIT MANAGEMENT AND FORENSIC ACCOUNTING, Grima Simon, Boztepe Engin, Baldacchino Peter J., Editor, Emerald Publishing, pp.155-171, 2020

ENERJİ ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMEDE İÇ DENETİM DESTEKLİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMASI

in: Muhasebe ve Maliye Araştırmaları I, ÇÜRÜK Turgut, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.165-180, 2019

Emerging Auditing Perspectives in the Age of the Fourth Industrial Revolution

in: Organizational Auditing and Assurance in the Digital Age, Rui Pedro Marques, Carlos Santos, Helena Inácio, Editor, IGI GLOBAL, Hershey PA, pp.172-187, 2019

Developments in Earnings Management Practices in the IFRS Perspective: An Application in a Public Company

in: International Financial Reporting Standards and New Directions in Earnings Management, Jonas da Silva Oliveira, Graça Maria do Carmo Azevedo, Augusta da Conceição Santos Ferreira, Editor, IGI GLOBAL, Hershey PA, pp.274-288, 2019

Use of Swot Analysis to Examine the ContinuousAudit System

in: Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, H. Hale Künüçen, Xatire Quliyeva, Yılmaz Seçgin, Editor, Ekin Publishing House, Bursa, pp.19-36, 2019

Risk-Based Audit Application with Fuzzy Analytic Hierarchy Process Method

in: Contemporary Services Management Issues: Multidisciplinary Perspectives, Elbeyi Pelit / Hasan Hüseyin Soybali / Ali Avan, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.103-127, 2018

Risk-Based Audit Application with Fuzzy Analytic Hierarchy Process Method

in: Contemporary Services Management Issues: Multidisciplinary Perspectives, Elbeyi Pelit/Hasan Hüseyin Soybali/Ali Avan, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.103-127, 2018