Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hanefi Gelenek Merkezli Olarak İnsanî Fiillerde Mes’xxuliyetin Doğuşu Problemi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Tevhide ve Nübüvvete İmanın İmkanı Olarak Fıtrat ve Ezelî Misak

Sabah Ülkesi, no.52, pp.66-69, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Adalet Erdemi

Sabah Ülkesi - Üç aylık kültür sanat ve felsefe dergisi, pp.32-36, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Tabatabâî de Felsefî ve Mantıkî Kavramların Tasavvurât Temelli Ayrımı

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.43, pp.156-172, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hâdî Sebzivârî de Felsefî ve Mantıkî Kavramların Tasdîkât Temelli Ayrımı

Felsefe Dünyası, no.60, pp.114-134, 2014 (Other Refereed National Journals)

Felsefî ve Dinî Açıdan Felsefe Eğitiminin Gerekliliği

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.30, pp.110-126, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gazzâlî nin Filozofları Elestirisindeki Nihâî Hedefi Üzerine

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.28, pp.15-39, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ebû Hanîfe nin En Kapsamlı Yorumu Kerrâmîye The Comprehensive Interpretation of Abu Hanifa Karramiyah

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.19, pp.131-148, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Salafismus Der Unterschied zwischen salafiyya und as salaf im islamischen Gedanken

SDÜ ilahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.27, pp.19-41, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fârâbî nin Sisteminde Nübüvvet ve Filozofi Prophethood and Philosophy in Fârâbî s System

CU İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.15, pp.287-300, 2011 (Other Refereed National Journals)

Meryem Tanrı Doğuran Tanrıça mı Yiyip İçen Siddika bir Kadın mı

Sabah Ülkesi, vol.1, no.16, pp.16-17, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Meryem Tanrı Doğuran Tanrıça mı Yiyip İçen Siddika bir Kadın mı II

Sabah Ülkesi, vol.1, no.17, pp.17-18, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Düşünsel Hatanın Felsefî Temeli ve Öz Felsefesi

ICSSCA IX 9. ULUSLARARASI ÇİN’xxDEN ADRİYATİK’xxE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 23 March 2019

İmam Mâturîdî’de ”Ezel” ile ”Ebed”in Farkı

IV. Şeyh Şabanı VeliSempozyumu (Hanefîlik-Mâturîdîlik), Kastamonu, Turkey, 5 - 07 May 2017, vol.1, pp.399-407

Books & Book Chapters

Molla Sadra’da Mahiyet Felsefesi

İnsan Yayınları, İstanbul, 2018

İslam Düşüncesi

Külliyat, İstanbul, 2017

Hikmetu’xxl Ayn Varlık Hikmeti

Türkiye Yazma Eserler Kurummu Başkanlığı, İstanbul, 2017

Kelam İlminin Doğuşu ve Ebu Hanife’xxnin Ehl-i Sünnet Geleneğindeki ve Eşarîlikteki Yeri

in: İmam Eşarî Hayatı Görüşleri ve Mezhebi, , Editor, Plural Publications, Köln, pp.8-28, 2017

Molla Sdara’da Varlık Felsefesi ve Varlığın Asaleti

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Eyüp Bekiryazıcı, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.1199-1216, 2017

İslam Düşüncesi II Kelam

kÜLLİYAT, İstanbul, 2016