Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Determination of volcanic structures in and around Nevsehir by seismic attenuation method

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.35, no.1, pp.181-191, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Quality assessment of natural stone blocks by an ultrasonic method

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.75, no.3, pp.959-966, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Crustal velocity and Vp/Vs structures beneath central Anatolia from local seismic tomography

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.7, no.10, pp.4101-4118, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Frequency-Dependent Attenuation of Coda Waves in the Crust in Southwest Anatolia (Turkey)

PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, vol.171, no.7, pp.1203-1217, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Lg Wave Attenuation in the Isparta Angle and Anatolian Plateau (Turkey)

PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, vol.170, no.3, pp.337-351, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Comparison of the attenuation properties for two different areas in eastern Anatolia, Turkey

SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.31, no.8, pp.1192-1195, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Seismic velocity and Poisson's ratio tomography of the crust beneath East Anatolia

JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, vol.40, no.3, pp.746-761, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Lateral variations of coda Q and attenuation of seismic waves in Southwest Anatolia

JOURNAL OF SEISMOLOGY, vol.12, no.3, pp.367-376, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Determination of volcanic structures in and around Nevşehir by seismic attenuationmethod

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The High Frequency Seismic AttenuationStructure of the East Anatolian Fault Zone

European International Journal of Science and Technology, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Afet Yönetimi ve İş Sağlığı Güvenliği

AFET VE RİSK DERGİSİ, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Afet Yönetimi ve 2023 Hedefleri

TÜRK DEPREM ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of seismic P and S wave velocity structure of crust in Central Anatolia

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.25, no.6, pp.775-784, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Marmara Bölgesi’nde Fayların Sismogenik Özelliklerinin Belirlenmesi

Teknik Bilimler Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

Doğu Akdeniz’in Kabuk Yapısı ve Sismik Hız Dağılımının Üç Boyutlu Sismik Tomografi ile Belirlenmesi

Süleyman Demirel ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.961-971, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Determination of the Continental Borders in Anatolia Region fromthe Long-Wavelength Gravitational Data and Seismic Velocity Perturbation

European International Journal of Science and Technology, pp.1-17, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de ve Dünyada Meslek Kuruluşları TMMOB Örneği

Mimar ve Mühendis, 2016 (National Non-Refereed Journal)

KEMALİYE CEVRESİNDE Pg Sg SOĞURULMASI VE YENİ MAGNİTÜD FORMÜLÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.16, no.1, 2012 (Other Refereed National Journals)

Burdur Gölü Uzun Periyotlu Seviye Değişiminin Su Kalitesi ve Ağır Metaller Üzerindeki Etkisi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.173-179, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Development of the Integrated Disaster Management in Turkey

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, 25 - 27 September 2019, pp.351-359

Microzonation Studies and Urban Transformation in Earthquake Damage Reduction

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, Karabük, Turkey, 25 - 27 September 2019, pp.360-368

Determination of the low velocity crustal structuresin Marmara Region

NTGE- 2018, NEW TRENDS IN GEOPHYSICS ANDENGINEERING, International Symposium, 7 - 10 October 2018

The Geothermal Potential of Çorum and its vicinity

Isrc2018-III.International Strategic Researches Congress 2018, 3 - 05 May 2018

Nevşehir ve Çevresinin Jeotermal Potansiyeli

BILMES CONGRESS2018- II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 July 2018

The current earthquake activity in Gokova Gulf and analysis Of July 21th, 2017 Bodrum earthquake

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), 2 - 06 May 2018

The Subduction Geometry of the Isparta Angle,

the9th Congress of the Balkan Geophysical Society (BGS2017), Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2017, pp.1-5

Attenuation tomography in East Marmara Region, Turkey

the9th Congress of the Balkan Geophysical Society (BGS2017), 5 - 09 November 2017 identifier

Isparta ve Çevresi Tektonik Yapıların Sismik Soğrulma Tomografisi ile Görüntülenmesi

ATAG21, Aktif Tektonik Grubu 21. Çalıştayı, Afyonkarahisar, Turkey, 26 - 28 October 2017

Orta Anadolu’da Kabuksal Yapılarının P ve S Dalgası Tomografi Yöntemleriyle Belirlenmesi

4. Uluslararası Deprem Mühendisligi ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.1-5

2015 – 2016 yılları arasında oluşan depremlerle Orta Anadolu’nun Sismik Tomografisi’nin hesaplanması

90 Yılın ardından İstabul Üniversitesi’in Jeofiziğin Serüveni sempozyumu, Turkey, 10 - 12 May 2017

Dertermination of Middle Anatolian’s Seismic P Wave Structures with Earthquakes

International Conference On Engineering And Natural Science, Budapeşte, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.726

Study of Central Anatolia by using Poisson Ratio Seismic Tomography Method with Earthquakes

International Conference On Engineering And Natural Science, Budapeşte, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.672

Crustal Velocity Structure of the North-Eastern Mediterranean Revealed by Local Seismic Tomography

7th International Geosciences Student Conference, Katowice, Poland, 11 - 14 July 2016

Study of Turkiye s Crustal Structure by Using the 3D Seismic Tomography Method

ICENS International Conference On Engineering And Natural Science, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016

Yerel Kalkınmada Kent Konseylerinin Rolü

YEKAF 2016, Antalya, Turkey, 3 - 06 March 2016

Isparta'da Toprak Altı Isı Gradientinin Belirlenmesi

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 3 - 04 June 2005, pp.47-50

Göller Bölgesinde meydana gelen sismotektonik olaylar ve Burdur Fayı ile ilişkisi

SDÜ. Jeofizik Sempozyumu, Bildiri özleri, Isparta, Turkey, 13 - 15 May 2003, pp.60