Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sosyal Medyada Çevrimiçi Benlik Sunumunun Öznel İyi Oluş Üzerine Etkisi: Instagram Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma

Erciyes İletişim Dergisi, vol.9, no.1, pp.361-380, 2022 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

The Effects of Self on Words: An Investigation of the Relationships between Self Consistency, Body Image and Communication Skills Specific for Students of the Communication Department

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.52, pp.206-233, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Political Participation and Subjective Well-Being: Individuals’ E-Participation Activities on Twitter In Terms of Life Satisfaction

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, no.4, pp.354-372, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationship between Self-Esteem and E-Participation: A Researchabout Academics on Twitter Platform

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Benlik Saygısı ve E-Katılım İlişkisi: Twitter Ekseninde Akademisyenlere Yönelik Bir Uygulama

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.48, pp.1-26, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

The Role of Digital Feedback on the Self-Esteem of Digital Natives

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, no.35, pp.46-62, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği (TSKÖ)

Anadolu Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, pp.517-530, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KAYGILARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.1046-1072, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TWİTTER HASHTAGLARININ OLUŞTURULMA SÜRECİNİN NİTEL BİR ÇALIŞMA İLE İNCELENMESİ: 2017 ANAYASA REFERANDUMU ÖRNEĞİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, vol.10, no.51, pp.985-993, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akademisyenlerin Benlik saygılarının Bazı DemografikFaktörler Bağlamında İncelenmesi

Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 12 - 14 September 2019, pp.159-168

The Examination of The Professional Anxiety Levels of Public Relations Students

II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 12 - 14 September 2019, pp.39-40

HALKLA İLİŞKİLER MESLEKİ KAYGI ÖLÇEĞİ

IPRAC 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 13 May 2018, vol.1, pp.134-135

Identity Transfer of Individuals’ Before Work Life: Facebook Example

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.269-271

Books & Book Chapters

Dezenformasyon ve Tahribat: Dijital Kuşakların Kriz İletişiminde Bilgiye Erişimi ve Bilgiyi Yayma Pratikleri

in: İletişim Çalışmalarında Dijital Yerliler, , Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.51-103, 2020