Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Doctorate

  Usak University, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Ad., Turkey

 • 2010 - 2013 Undergraduate

  Erciyes University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım , Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  BENLİK SAYGISI VE E-KATILIM İLİŞKİSİ ÜZERİNE TWİTTER EKSENİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Usak University

 • 2016 Postgraduate

  İmaj yönetimi açısından bir halkla ilişkiler çalışması olarak üniversitelerin web sitelerinin değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi örneği

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences