Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effect of Vocational High School Administrators’ Leadership Behaviors on Teacher Job Satisfaction

Universal Journal of Educational Research, vol.5, no.11, pp.2092-2100, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

According to Candidate Teachers Views Classroom Management Problems of Teachers in Traditional and Technology-supported Classrooms

universal journal of educational research, vol.5, no.11, pp.2005-2015, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Class Management Problems Are Encountered In Computer Laboratorıes Accordıng To Classroom Management Dımensıons

sdü sosyal bilimler enstitisü dergisi, vol.3, no.28, pp.69-92, 2017 (Other Refereed National Journals)

İnovasyon, Eğitim ve Küresel İnovasyon Endeksi

Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Organızatıonal Power Sources Used By Technıcal Teachers (The Case Of Süleyman Demirel Unıversty Faculty of Technical Education)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.27, pp.141-164, 2017 (Other Refereed National Journals)

A Study on Technical High School Teachers’xx Views Concerning Corporal Punishment.

Universal Journal of Educational Research, vol.4, no.12, pp.2826-2831, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TheEffects of Television Series Containing Schools on Student’ Behavior

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.2, pp.180-190, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

MYO Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları İle Yaratıcılık Algıları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.7, pp.82-104, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yenilikci Bir Eğitim Anlayışı Zilsiz Okul

SDU Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.22, pp.207-226, 2010 (Other Refereed National Journals)

Atatürk’ün Düşünce Yapısına Etki Eden Unsurlar

SDU International Technologic Sciences, vol.2, no.2, pp.72-84, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Okullarında Sınıfta Zaman Kaybettiren Etkinlikler”

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.12, pp.73-93, 2010 (Other Refereed National Journals)

Atatürk’ün Dönüşümcü Liderliği

SDU International Journal of Technologic Sciences, vol.1, no.2, pp.1-9, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Davranışlarının Öğretim Elemanı Öğrenci İletişimine Yansımaları

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.9, pp.171-192, 2009 (Other Refereed National Journals)

Eğitimde Yenileşmenin Önündeki Engeller (Dört Köşe Tekerlekler)

SDU Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.17, pp.183-192, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okulu Sevdirelim

Çağdaş Eğitim, vol.21, no.226, pp.41-43, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Japon Okulları

Çağdaş Eğitim, vol.18, no.187, pp.21-23, 1993 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Müdürlerinin Etkileme Taktikleri

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 1 - 04 November 2018

Türkiye de yetişkin ve yaşam boyu eğitimine yönelik lisans programı önerisi

The First International Congress of Educational Research (2009), 1 - 03 May 2009