Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

 • Continues Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ve Planlaması, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Liselerde Ders Geçme ve Kredili Sistemle Oluşan Değişmeler (Burdur İli Örneği)

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi

 • 1991 Postgraduate

  Ortaöğrenimli İlkokul Öğretmenlerinin Önlisans Eğitiminin Değerlendirilmesi (Kırşehir İli Örneği)

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi