Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Dönemi Anadolu’xxda İran Şehbenderlikleri

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.39, pp.40-67, 2017 (Other Refereed National Journals)

”Osmanlı Devleti’xxnde Ispartalı Nakîbüleşraflar”

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.37, pp.171-190, 2016 (Other Refereed National Journals)

”Ispartalı Şeyhülislamlar”

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.36, pp.7-30, 2016 (Other Refereed National Journals)

Böcüzâde Süleyman Sami Efendi ve Isparta Tarihi

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.25, pp.145-162, 2010 (Other Refereed National Journals)

”Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı Altında XIX. Yüzyıl Burdur Vakıfları”

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.18, pp.91-118, 2007 (Other Refereed National Journals)

”Şer’xxiyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Isparta’xxda Nakibü’xxl Eşraf Kaymakamlığı ve Seyyidler”

Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- Dergisi, no.17, pp.143-177, 2007 (Other Refereed National Journals)

”Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Uluborlu’xxdaki Vakıf Hizmetleri”

Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- Dergisi, no.13, pp.109-137, 2005 (Other Refereed National Journals)

”1796 Tarihli Ehl-i Hiref Defterine Göre Osmanlı Saray Sanatkarları”

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.13, pp.85-110, 2004 (Other Refereed National Journals)

”Isparta Hisartepesi Kalesi”

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.12, pp.67-95, 2004 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters