Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Programlarını ve İnterneti Bilme ve Kullanma AmaçlarıHakkındaki Algıları Pamukkale Üniversitesi Örneği

Turkish Online Journal Of Educational Technology, no.4, pp.151-161, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teknoloji Destekli Canlandırma Sanatlarıyla Renk Öğretimi

Proc. 3th International EducationalTechnologies Symposium and Fair, no.3, pp.935-937, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RESİM FOTOĞRAF VE SİNEMA DA DOKU ARAYIŞLARI

IX. INTERNATIONAL TURKIC CULTURE, ART AND PROTECTION OFCULTURAL HERITAGE SYMPOSIUM/ART ACTIVITY, Verona, Italy, 7 - 11 September 2015

Kamu Kurumları ve Sanat

Kamu Kurumları ve Sanat Paneli, Uşak, Turkey, 19 December 2015

3 Boyutlu Antik Kent Model Araştırması LAODIKEIA UYGULAMASI

Bilgi Teknolojileri Kongresi IV Akademik Bilişim 2006, Turkey, 9 - 11 February 2006, pp.460-462