Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi(Evaluation Of Online Measurement And Evaluation Applications

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.330-333, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uygun Hızlı ve Verimli FTP Sunucusunun Bulunması

Akademik Bilişim 2009, Turkey, 11 - 13 February 2009, vol.1, pp.815-818

Books & Book Chapters