Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Diyanet Hizmetleri Açısından İlahiyat Fakültesi Program(lar)ı

Din ve Bilim, Muş Alpaslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İlahiyat Programı İle İlgili Görüşleri: SDÜ İlahiyat Örneği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyata Fakültesi Dergisi, vol.7, no.13, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Öğretmen Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.59, pp.1380-1402, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Engelli Bireylerin Manevi Rehabilitelerinde İletişimin Önemi

Harran ünv İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.38, pp.137-159, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Din, Ahlak ve Değerler Alan Seçmeli Derslerinin Veliler Trafından Seçilme Nedenleri

ASOS JOURNAL, no.41, pp.43-75, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam da Engellilik

Diyanet Aylık Dergi, no.312, pp.6-11, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Kur an ı Kerim de Geçen Tartışma Yönteminin Din Eğitimi Açısından Değerlendirmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.47, pp.1098-1115, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yardımlaşmanın İnsan Psikolojisine Etkileri Yardımlaşmak İnsana Huzur Verir

Din ve Hayat, no.29, pp.69-73, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Dînî Sosyal Hizmetlerin Temelleri

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.1, no.25, pp.125-138, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinde Kullanılması

Marife Bilimsel Birikim, vol.11, no.3, pp.145-162, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Ahlâk Kitaplarımız”, Bursalı Mehmet Tahir b. Rif’xxat’xxdan

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cezaevlerinde Verilen Din Eğitiminin Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Burdur Isparta Örneği

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.21, pp.23-49, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zekatın Eğitici ve Ahlaki Özellikleri

Dinî Araştırmalar, vol.6, no.18, pp.231-238, 2004 (Other Refereed National Journals)

Din Eğitiminde Kavram Öğretimi

(tabula rasa-felsefe&teoloji, vol.3, no.9, pp.282-288, 2003 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim Gençlerinin Din Öğretimi İhtiyaçları”, yıl: 5, sayı:5, s. 219-230, Isparta

SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.5, pp.219-230, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Engellilerin Din Eğitimi

1. Din Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.61

Engellilerin İnanç Konularıyla İlgili Dinî Bilgilerinin Yeterlilikleri

I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.523-542

Gazzali nin Ahlak Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Uluslararası Modern Çağ ve Gazzali Sempozyumu, SDÜ İlahiyat Fakültesi Bildiriler Kitabı, Isparta, Turkey, 12 - 14 May 2011, pp.465-474

Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarında SHÇEK Din Eğitimi Hizmetleriyle İlgili Problemler ve Çözüm Önerileri

Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu I-II, Ankara, Turkey, 30 March - 01 April 2012, vol.2, pp.465-478

Huzurevlerinde Din Eğitimi Hizmetlerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

IV Din Şurası, Ankara, Turkey, 12 - 16 October 2009, vol.2, pp.354-365

İstihdam Alanlarına Göre İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Din Hizmetleri Bölümü Önerisi

Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları ve Geleceği Sempozyumu, Isparta, Turkey, 16 - 17 October 2003, pp.537-557 Sustainable Development

Sosyal Hizmetlerde Çocuk ve Gençlerin Eğitim Hakları Bağlamında Din Eğitimi

Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2004, pp.309-317

Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz Peygamberden Örnekler

V. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 19 April 2002, pp.161-168

Din Eğitiminde Soru Cevap Metoduyla Öğretiminde Peygamber Öğretimi

IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, 20 - 22 April 2001

Books & Book Chapters

Atasözlerinde Ahlak Eğitimi

in: Beyza Bilgin’de Din Eğitimi, Din Eğitiminde Beyza Bilgin, (Prof Dr Beyza Bilgin’ Armağan), Mualla Seçuk, Cemal Tosun, Recai Doğan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.461-482, 2019

Türkiye’de Özel Eğitim ve Özel Eğitimde Din Eğitimi

in: Özel Eğitimde Din Eğitimi, Saadettin ÖZDEMİR Mustafa BAŞKONAK, Editor, Grafiker yayınları, Ankara, pp.22-40, 2018

Dinî Sosya Hizmet Alanları

in: Din Eğitimi, Recai Doğan-Remziye Ege, Editor, Grafiker yayınları, Ankara, 2016

Sosyal Hizmetlerde Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri

in: Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri, Nurullah AltaşMustafa KÖYLÜ, Editor, Ensar kitap yayıncılık, Ankara, pp.231-268, 2015