Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

  • Continues Postgraduate

    Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

  • Continues Undergraduate

    Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi, Turkey