Publications & Works

Articles Published in Other Journals

GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ BAĞLAMINDA GELİR VERGİSİ UYGULAMAMALRI VE ADALET İLİŞKİSİ

VERGİ RAPORU, vERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEÜİ YAYINI, no.218, pp.9-35, 2017 (Other Refereed National Journals)

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ: KAMU POLİTİKALARININ GEREKLİLİĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.8, no.19, pp.93-109, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

AB ÜLKELERİNDE BİRLİK DÜZEYİNDE VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

VERGİ RAPORU, 25.YIL,, no.213, pp.9-40, 2017 (Other Refereed National Journals)

VERGİLERİN UYUM MALİYETLERİ

VERGİ RAPORU, 2016 (Other Refereed National Journals)

İskandinav Ülkeleri Vergi Sistemleri ve Gelirlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

Afyon Kocatepe Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.67-81, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yönetsel Yargıda Vergi Davalarının Hukuki Niteliği Tam Yargı İptal Davası Tartışmaları

Optimum Journal of Economics and Management Sciences(Optimum Dergisi), pp.127-145, 2015 (Other Refereed National Journals)

Vergi Verimliliği Yönünden Türk Gelir İdaresi İle Mükellef Arası İlişkiler

Celal Bayar İİBF, pp.287-318, 2014 (Other Refereed National Journals)

Vergi Rekabeti ve Türkiye ye Yansımaları SDÜ İİBF Dergisi C 17 S 2 Y 2012 Yayını İsparta 2012 s 145 172

SDU- İİBF Dergisi, vol.17, no.2, pp.145-172, 2012 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası Çifte Vergilendirme Sorunları ve Çözüm Önerileri

SDU Vizyoner Dergisi,, vol.3, no.5, pp.88-106, 2011 (Other Refereed National Journals)

Belediyelerin Mali Kaynaklarını Geliştirme Açısından Yerel Vergiler ve Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme

vergi sorunları dergisi, vol.32, no.246, pp.193-220, 2009 (Other Refereed National Journals)

Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolu Isparta İli Özelinde Bir Değerlendirme

Maliye Dergisi, no.158, pp.199-216, 2009 (Other Refereed National Journals)

1990 SONRASI GELİŞMELER BAĞLAMINDA SAĞLIK HARCAMALARINDA FİNANSMAN SORUNU VE TÜRK KAMU MALİYESİNDEKİ YERİ

Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.15, pp.147-174, 2008 (Other Refereed National Journals)

Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uzlaşma Müessesesi Isparta İli Örneği

Maliye Dergisi, no.153, pp.160-178, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranlarında İndiriminVergi Gelirleri Üzerine Etkileri

SDU İİBF, vol.12, no.3, pp.227-252, 2007 (Other Refereed National Journals)

Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Süreci Çevre Yönetiminin Temelleri ve Ekonomik Etkileri

SDU İİBF, vol.9, no.2, pp.203-228, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kamu Ekonomisinde Dışsallıklar ve Dışsallıkların İçselleştirilmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler, no.9, pp.159-178, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vergi Kültürü ve Sosyal Kurumların Etkileşimi

V. International Strategic Research Congress (Augost 28/31,2019) ISRC2019 Macedonia, Üsküp, Macedonia, 28 August - 31 December 2019, pp.148-155

Vergi Hukukunda Yorumun Önemi ve Ekonomik Yorum Özelinde Bir Değerlendirme

VI. Internatinal Strategic Research Congress (ISRC2019 Antalya) ISRC 2019, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, pp.282-287

VI. Internatinal Strategic Research Congress (ISRC2019 Antalya)

Vergi Uyuşmazlıklarının İstinaf Kanun Yoluyla Çözümlenmesinin Çeşitli Verilerle Analizi, Antalya, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.530-537

Türk Vergi Hukuku Açısından Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümüne Yönelik Yargı Yolu Dışındaki Alternatif Çözüm Arayışları

ISRC 2018 Antalya Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 7 - 11 November 2018, pp.314-320

Türk Vergi Yargısında Son Gelişmeler : İstinaf Mahkemelerine Geçiş

ISRC 2018 Antalya Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 7 - 11 November 2018

Vergi Kültürünün Vergi İdaresi ve Mükellef Boyutu

ISRC 3 Uluslarararası Stratejik Araştımalar Kongresi 2018, Çorum, Çorum, Turkey, 3 - 05 May 2018

Türk Vergi Yargısının Geçmişten Günümüze Değişim Süreci

ISRC 3 Uluslarararsı Stratejik Araştırmalar Kongresi 2018 Çorum, Çorum, Turkey, 3 - 05 May 2018

EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTUYLA VERGİ UYUMUNUN TEORİKYAPISI: TÜRK VERGİ SİSTEMİ AÇISINDAN BİR İNCELEME

II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ28 Eylül – 1 Ekim 2017, Avantgarde Hotel, Kemer, Antalya.II. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS28 September-1 October 2017, Avantgarde Hotel, Kemer, Antalya., Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.471

VERGİYE UYUM AÇISINDAN OLUŞAN MÜKELLEF TİPLERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR BAKIŞ

TUDSAK 2017ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJIK ARAŞTIRMALAR KONGRESI02 - 05 Kasım 2017, Avantgarde Hotel, Kemer, Antalya, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.18

TÜRKİYE’DE BÖLGELER İTİBARİYLE FAAL MÜKELLEF SAYISINDAKİ DEĞİŞİM VE VERGİ SUÇLARINA YANSIMASI

II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ28 Eylül – 1 Ekim 2017, Avantgarde Hotel, Kemer, Antalya.II. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS28 September-1 October 2017, Avantgarde Hotel, Kemer, Antalya., Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.323

Vergi Bilincini Arttırmaya Yönelik Çalışmaların Etkinliği Gelir İdaresi Başkanlığı

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 2016, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, pp.640-653

VERGİ BİLİNCİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ETKİNLİĞİ GELİRİDARESİ BAŞKANLIĞI

ULUSLARARASISTRATEJİK ARAŞTIRMALARKONGRESİ3-6 Kasım 2016 Antalya, Türkiye, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016

TÜRKİYE DE VERGİ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNDE İDARE VE MÜKELLEFİLİŞKİLERİNE BAKIŞ

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016, pp.128

Vergi Bilinci ve Gayretini Arttırıcı Yöntemlerin Türk Vergi Sistemi Açısından Değerlendirilmesi

1.st International Scientific Researches Congress- Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.243

Türkiye’de Yükseköğretime Ayrılan Bütçenin Değerlendirilmesi: 2007-2015

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, Hungary, 25 - 30 August 2015, pp.1142-1162

Yüksek Öğretimin Finansmanı

7 Uluslararası Balkanlar Kongresi, 24 - 26 June 2014

Books & Book Chapters

Vergi Hukukunda Yorum (14. Bölüm)

in: Göbeklitepe’den Endüstri 4.0’a Sosyo Ekonomik Araştırmalar, Hamza Kahriman, Şaban Ertekin, Şahin Bulut, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.235-248, 2019

Sosyal Kurumların Vergi Kültürü Üzerine Etkileri (22. Bölüm)

in: Göbeklitepe’den Endüstri 4.0’a Sosyo Ekonomik Araştırmalar, Ramazan ARMAĞAN, Cuma Ercan, Ahmet Tekin, Özgür Emre Koç, Editor, Ekin Yayıınevi, Ankara, pp.367-386, 2019

Türk Vergi YargısınınGeçmiştem Günümüze Değişim Süreci

in: Sosyo Ekonomik Stratejiler I: Ekonomi- Maliye- Finans- Kamu Yönetimi, Özgür Çatıkkaş- Hamza Kahriman- Ayhan Yatbaz, Editor, IJOPEC PUBLİCATİON, Londrina, pp.35-40, 2018

Türk Vergi Yargısında İstinaf Mahkemelerine Geçiş

in: Sosyo Ekonomik Stratejiler I: Ekonomi- Maliye- Finans- Kamu Yönetimi, Özgür Çatıkkaş- Hamza Kahriman- Ayhan Yatbaz, Editor, IJOPEC PUBLİCATİON, Londrina, pp.90-95, 2018

Vergi Kültürünün Vergi İdaresi ve Mükellef Boyutu

in: Sosyo Ekonomik Stratejiler I: Ekonomi- Maliye- Finans- Kamu Yönetimi, Özgür Çatıkkaş- Hamza Kahriman- Ayhan Yatbaz, Editor, IJOPEC PUBLİCATİON, Londrina, pp.66-70, 2018

Türk Vergi Hukuku Açısından Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümüne Yönelik Yargı Yolu Dışındaki Alternatif Çözüm Arayışları

in: Sosyo Ekonomik Stratejiler I: Ekonomi- Maliye- Finans- Kamu Yönetimi, Özgür Çatıkkaş- Hamza Kahriman- Ayhan Yatbaz, Editor, IJOPEC PUBLİCATİON, Londrina, pp.110-115, 2018

10.Bölüm: Ekonomik ve Sosyal Boyutuyla Vergi Uyumunun Teorik Yapısı : Türk Vergi Sistemi Açısından Bir İnceleme

in: Sosyo Ekonomik Stratejiler I: Ekonomi- Maliye- Finans- Kamu Yönetimi, Özgür Çatıkkaş- Hamza Kahriman- Ayhan Yatbaz, Editor, IJOPEC PUBLİCATİON, Londrina, pp.144-164, 2017

7. Bölüm: Türkiye’’xxde Bölgeler İtibariyle Faal Mükellef Sayılarındaki Değişim ve Vergi Suçlarına Yansıması

in: Sosyo Ekonomik Stratejiler I:Ekonomi- Maliye-Finans- Kamu Yönetimi, Özgür Çatıkkaş- Hamza Kahriman- Ayhan Yatbaz, Editor, IJOPEC PUBLICATION, Londrina, pp.89-116, 2017

"2000 Yılı Sonrası Norveç Vergi Sistemi ve Vergi Gelirlerinin Analizi"

in: Prof Dr Metin TAŞ a Armağan, Gerçek, Adnan; Saraçoğlu, Fatih, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.145-164, 2015

2000 Yılı Sonrası Norveç Vergi Sistemi ve Vergi Gelirlerinin Analizi

in: Prof Dr Metin TAŞ a Armağan, Adanan Gerçek, Fatih Saraçoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.145-164, 2015

Expert Reports