Meme kanseri ve Ku80 1401G T polimorfizmi ilişkisinin araştırılması


AŞCI ÇELİK D., YAVUZ TÜREL G., ASLAN KOŞAR P., ŞAHİN CALAPOĞLU N., ÖZÇELİK N.

13. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ, Turkey, 27 - 30 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey