Gıdalardaki patojen bakterilerin Floresan In Situ Hibridizasyonu FISH ile belirlenmesi


ÇAĞDAŞ E., SEYDİM A. C.

5. Gıda Güvenliği Kongresi, Turkey, 7 - 08 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey