Radikal Sistoprostatektomi Materyallerinde Saptanan Rastlantısal Prostat Kanserleri


BAŞPINAR Ş., BİRCAN S., DEVRİM T., YAVUZ G., AKDENİZ R., OKSAY T., ...More

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.33, no.1, pp.33-38, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier