Renal transplantasyon bekleyen hastalarda östrojen reseptör alfa xba ı ve pvu ıı gen polimorfizmlerinin metabolik kemik parametreleri üzerine etkisi


ŞAHİN F., YILMAZ Z., ATAÇ B., ELSÜRER AFŞAR R., AKÇAY A., ÖZDEMİR ACAR F. N., ...More

8. Türkiye Organ Nakli Derneği Kongresi: İhsan Doğramacı Onuruna, Turkey, 22 - 24 June 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: No